Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання


НазваниеРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання
страница4/6
Дата публикации17.06.2015
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6

«Вилучи зайве»

Пропоную учням перелік термінів, фігур з теми, серед яких зустрічаються поняття, які не мають відношення до неї. Учні повинні провести смисловий аналіз і вилучити зайве.

Приклад використання на уроці геометрії в 8 класі під час вивчення теми «Чотирикутники»

Найдите в каждой цепочке лишнее звено. Из полученных букв составьте название четырёхугольника.

1) Сторона (о), вершина (у), диаметр (т), периметр (щ), угол (с), диагональ (п).

2) Вершина (в), сторона (х), диагональ (н), средняя линия (а), основание (ч).

3) круг (а), треугольник (г), прямоугольник (ю), пятиугольник (м).


и

д

ж

р

н
4)


к

б


л

з
5)


е

д

мг
6)


 • «Слово – речення, запитання – відповідь»

Викликаю до дошки учня і демонструю геометричну фігуру,малюнок або промовляю термін. Учню треба дати визначення та скласти запитання, що стосується даного поняття. Відповідь дає учень, якого обрав учень, що відповідав біля дошки.

 • «Програмоване опитування».

Навіть старшокласників усілякі форми кодування залучають не менше, чим цікаве завдання.

Приклад використання на уроці геометрії в 9 класі під час вивчення теми «Розв’язування трикутників»

Тестирование по теме «Теорема косинусов и синусов»

1.Укажите верную запись теоремы синусов
а) a2 = b2 + c2 - 2bc cosα б) c2 = 2ab sinα - a2 - b2,

в) г)

2. В треугольнике АВС АВ = 6см, ВС = 11см, АС = 13см, тогда наибольший угол

а) А, б) В, в) С, г) невозможно определить

3. Что означают слова "решение треугольника"

а) нахождение всех его сторон,

б) нахождение всех его углов,

в) нахождение трёх сторон и трёх углов,

г) нахождение угла и стороны

4. Выберите основные задачи решения треугольников

а) по 2-м сторонам и углу между ними,

б) по стороне и прилежащим к ней углам,

в) по трём углам,

г) по трём сторонам

5. Укажите верную запись теоремы косинусов

а) a2 = b2 + c2 - 2bc cosα б) c2 = 2ab sinα - a2 - b2,

в)  г)

6. Отчего зависит знак "+" или "-"в теореме косинусов
а) если треугольник прямоугольный, то "+",

б) если угол А - острый, то "-"; если угол А - тупой, то "+",

в) от длины сторон,

г) ставим всегда "-"

Приклад використання на уроці алгебри в 9 класі під час вивчення теми «Числові проміжки»

1. Известно, что – 9 < а < - 1,2. Оцените значение выражения – а/3.

2. Зная, что – 12 < а < -10, оцените значение выражения:

 1. – а, б) 2а – 1, в)8 + а

3. Оцените периметр квадрата со стороной а см, если 1,5 < а < 1,6

Ответы. К) 0,4 < u <3 А) 10 < u < 12

Т) – 25 < u < -21 Е) -4 < u < -2 Т) 6 < u < 6,4

П) 3 < u < 0,4 О) 12 < u < 10 К) - 23 < u < -19

Р) 6 < u < 6,2.

Ответ: катет.

 • Гра «Сильна ланка».

Один із приймань актуалізації опорних знань і способів дій, що припускає фронтальну роботу учнів по наступному принципу: один учень – одна думка.

Приклад 11 клас геометрія, тема «Комбінації тіл обертання». Демонструється модель кулі, вписаної в циліндр. Учитель ставить запитання: «Угадайте, що я бачу?» Деякі можливі відповіді учнів:

 • твірну;

 • центр основи циліндра;

 • точки дотику;

 • висоту, рівну діаметру кулі;

 • коло, вписане у квадрат (якщо провести осьовий переріз);

 • модель, зображену на камені, який установлений на могилі Архімеда.

 • «Логічні вправи»

Знайомство учнів із світом софізмів, логічних вправ – це занурення в проблеми філософії, старовини математики; навчання глибині мислення; розвиток інтуїції; виховання пізнавальної активності; наполегливості в досягненні мети і т.д.

Ось деякі логічні вправи з теми “Квадратні корені”

Завдання 1 Завдання 3

сканирование0009сканирование0008

Завдання 2сканирование0010


 • «Метод прес»

З цієї невеличкої технології варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати. Я використовую її при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно чітко і логічно аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Використовую на будь якому етапі уроку. Учні мають наступні пам’ятки.

Приклад використання на уроці геометрії в 7 класі під час вивчення теми «Сума кутів трикутників» c:\documents and settings\валентина\рабочий стол\мои рисунки\scan0052.tif

1). Я вважаю, що в трикутнику не можуть бути два кути тупими.

2). Тому, що за теоремою про суму кутів трикутника, сума дорівнює 1800.

3). Наприклад, 1100 + 1000 = 2100 ≠ 1800.

4). Отже, у трикутнику не можуть бути два кути тупими.

 • Метод проблемних ситуацій

Це такий спосіб навчання, що передбачає створення проблемної ситуації перед вивченням теорем, правил, властивостей у випадках, коли вони природні, зрозумілі школярам і на їх розглядання потрібно набагато часу; сприяє приверненню уваги учнів до розв’язання проблеми, а також, і до теми, що вивчення. Не слід плутати з проблемами методом навчання, як одним з дослідницьким методів, йдеться лише про створення проблемних ситуацій з метою активізації уваги школярів.

Проблемна ситуація – це інтелектуальне утруднення, що виникає у випадку, коли людина не знає, як пояснити деякі явища або факти, не може досягти бажаної мети відомим способом.

Відповідь на поставлене проблемне запитання відбувається під час вивчення нового матеріалу.

Створення проблемних ситуацій можна, особливо в середніх класах, комбінувати із грою.

Приклад створення проблемної ситуації на уроці
на уроці геометрії у 7 класі під час вивчення теореми про суму кутів трикутника.

- Чи можна накреслити кут з градусною мірою 1000? Так. А три таких кути? Так. А чи можна накреслити трикутник, щоб кожний його кут був 1000? Учні пробують практично розв’язати цю проблему та доходять висновку, що це неможливо. Чому? А такі кути можна брати, щоб дістати трикутник? Проблемну ситуацію створено.

 • «Мозкова атака»

Це метод розв’язання проблеми застосовую, коли весь клас розмірковує над однією проблемою, коли треба мати кілька варіантів розв’язання конкретної проблеми. Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Записую на дошці проблемне і пропоную всім висловлювати ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою.

Записую усі пропозиції на дошці в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань. Обговоривши кожну пропозицію обов’язково знаходимо вірне рішення проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

 • «Синтез думок».

Це групова форма роботи. Прийом дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, котрий обговорює весь клас.

 • «Мікрофон»

Такий вид діяльності надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

 • «Купа мала».

Один із приймань групової роботи, який поєднує в собі евристичну гру з різнорівневою самостійною роботою. Учнем пропонується однаковий «пакет задач» на кожну групу. Необхідно в стислий проміжок часу розв'язати як найбільше завдань. Оцінюється робота всієї групи в цілому. При цьому самі учні вибирають, хто з них які завдання виконає з найбільшою користю для групи.

 • «Лото»

Методик проведення цієї ігри може бути декілька.

1). Кожному учню видаю лист з контрольними запитаннями по темі, нумерую їх відповідно до тих цифр, які є в мішечку. Учні по черзі повинні відповідати на ті запитання, які ведучий витягує з мішечку.

2). Клас поділяю на три групи. Кожній видаю листок із запитаннями. Відповідати на запитання під обраним номером будуть три учня, по одному від команди. Право на відповідь команда визначає сама, єдина вимога, щоб один учень двічі не відповідав.

3). Кожен учень отримає номер, який є в лото витягую з мішечка номер і учень, номер якого витягнуто відповідає на запитання.

4). Тихе опитування.

На одному листі картону записую завдання, а на другому, такого ж самого розміру, який попередньо розрізаю, записую відповіді. Учень вирішує завдання в зошиті, шукає картку з відповіддю і накриває нею розв’язане завдання. Цей методичний прийом ідеально підходить для індивідуальної роботи.

Приклад використання на уроці алгебри в 8 класі по темі «степінь з від’ємним показником»

Карта - завдання


a-12 a10

x5 : x8

(b3)-2

a-4 a7 : a2

5-2

()-3

60 + 6.1

12 6-2

7-9 78

51 : 5-2

(2-1)2

6-5 : (2-6 3-6)

Розрізані відповіді


a-2

x-3

b-6

a3

7.1

1256
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconХарківської обласної ради
«Педагогічний вісник «Умови успішного розвитку дитини». Розвиток навичок самостійної діяльності учнів на уроках історії та в позаурочний...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconУрок музичного мистецтва у 4 класі з використанням інноваційних технологій...
«Бемоль, використання у вправі, сольфеджування. Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть». Сприймання. Українська народна...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання icon«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»
Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин І рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, прищипити...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconУрок истории в 5 классе. Тема: «Финикийцы лучшие морские торговцы...
Цель урока: дать представление о Финикии как морской цивилизации через использование проблемного диалога как средства развития ключевых...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconКонкурсная работа на тему: использование методик рейтинговой оценки...
Целью данной работы является разработка практических рекомендаций касательно усовершенствования методик рейтинговой оценки деятельности...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconІнструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconКурсовая работа по теме: «Применение современных фитнес методик на...
«Применение современных фитнес – методик на уроках физической культуры в школе третьей ступени»

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання icon2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Розвиток конкурентного середовища І підвищення ефективності та прозорості ринків; 11

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск