Та передавання фахових знань


НазваниеТа передавання фахових знань
страница4/4
Дата публикации05.02.2016
Размер338 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
1   2   3   4
мовна картина світу. Одні вважають, що «це вироблене багатовіковим досвідом народу і реалізоване засобами мовних номінацій зображення усього існуючого як цілісного і багатоаспектного світу (наше виділення – М. Г.)…» [33, с. 37]. Порівнюючи цю дефініцію зі змістом поняття БКС, можна погодитися з висновком [29, с. 157], що «“наївні(у нашій термінології – буденні) картини світу… – це і є “мовні картини світу”». Інші мовознавці ототожнюють мовну картину світу з внутрішньою формою мови, тобто зі «специфічним для кожної мови способом відбивання та подавання дійсності (наше виділення – М. Г.)» [27, с. 45-46]. Тут ідеться про інше поняття, яке, на нашу думку, правильніше назвати мовознавчою картиною світу і поставити в один ряд з розглянутими нижче картинами світу інших окремих наук.

20 У деяких працях з філософії науки окремо виділяють науки про кількісні відношення реального світу (математичні), науки про особливості пізнавання та мислення (логіка, філософія тощо), науки про здоров’я людини (медичні) [25, с. 5, 154], а науки про техніку і технології розділяють на технічні та технологічні [26, с. 123-125]. Для нашого досліджування такий детальний поділ не потрібен.

21 У класифікаторі ДК 009:2005 [39], що ґрунтувався на класифікації видів економічної діяльності Європейського Союзу – Nomenсlature of Aсtivities European Community (NACE Rev.1.1-2003), було наведено певне пояснення щодо розмежовування цих наук, згідно з яким, наприклад, історичні науки належали до гуманітарних (підклас 73.20.1), а філософські, психологічні та педагогічні – до суспільних (підклас 73.20.2). У новій версії цього класифікатора ДК 009:2010 [38], згармонізованою з NACE Rev.2-2006, такі пояснення відсутні, оскільки їх немає в оригінальному тексті NACE Rev.2-2006.

22 Фізична картина світу – це сукупність знань про природу (матерію, рух, простір і час), що ґрунтуються на найзагальніших принципах, законах і теоріях фізики на певному етапі її розвитку. Так, наприклад, виникнення класичної механіки супроводжувалось створенням механічної, електродинаміки – електромагнітної, а теорії відносності та квантової механіки – квантово-релятивістської фізичних картин світу [44, с. 176-177].

23 Астрономічна картина світу – це сукупність знань про походження, будову і розвиток Всесвіту та його окремих частин, що ґрунтуються не лише на даних астрономічних спостережень, гіпотез і теорій, але й на найважливіших поняттях, принципах і законах сучасної фізики.

24 Хімічна картина світу – це сукупність знань про властивості речовин і матеріалів, зумовлені їхньою будовою, а також про змінювання якісного та/або кількісного складу речовини внаслідок взаємодії.

25 Біологічна картина світу – це сукупність знань про будову та закономірності функціювання живих систем, їх розвиток і взаємодію.

26 Географічна картина світу – це сукупність знань про конкретно-історичні умови території, акваторії та повітряного простору Землі.

27 Онтологія (від гр. ontos – суще + logos – учення) – розділ філософії, що вивчає буття, його основи, принципи, структуру і закономірності [23, с. 458].

28 Гносеологія (від гр. gnosis – пізнавання + logos – учення) – розділ філософії, що вивчає сутність пізнавання і критерії його достовірності та істинності [23, с. 678].

29 Це не заперечує того факту, що у певних КС доцільно також використовувати власні поняття. Наприклад, біологічна реальність, що має місце в живих організмах, якісно відрізняється від фізичної. Через це окремі дослідники пропонують ввести в біологічну КС поняття біологічний час, яке дасть змогу глибше зрозуміти та математично описати сутність життя [40].

30 Ідеальний об’єкт – це уявний об’єкт, властивості якого відрізняються від об’єктів реального світу так, щоб досліджувана властивість була подана в граничній формі (наприклад, матеріальна точка, математичний маятник, абсолютно чорне тіло, абсолютно тверде тіло, ідеальний газ, нестислива рідина тощо) [25, с. 166, 173]

31 Уважають, що технічні науки відокремилися від природничих і стали самостійними царинами знань наприкінці XVIII – на початку XIX ст. [47, с. 81] під час так званого промислового перевороту, пов’язаного з переходом від мануфактурного способу виробництва до машинного [46, т. 21, с. 91].

32 Глобальний (універсальний) еволюціонізм – це принцип сучасної науки, що об’єднує ідеї системного та еволюційного підходів, у рамках якого процеси і явища живої та неживої природи, людину і суспільство розглядають як самоорганізовні (рос. самоорганизующиеся) системи, що здатні обирати певний шлях розвитку з багатьох можливих [25, с. 113-114].1   2   3   4

Похожие:

Та передавання фахових знань iconУрок узагальнення й систематизації знань (урок-подорож). Методи,...
«Засвистали козаченьки», рейтингові перфокарти, конверт із завданням, сигнальні картки, індивідуальні картки, мікрофон, ілюстрації...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск