Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи


Скачать 282.68 Kb.
НазваниеУкраїнський науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
страница1/4
Дата публикации16.02.2017
Размер282.68 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
  1   2   3   4
Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи

Затверджую

Директор

Українського НМЦ практичної

психології і соціальної роботи

______________ В.Г. Панок

“ ” _______________2012 року

Навчальна програма курсу

«ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ КОНСУЛЬТУВАННЯ»

Укладачі: Парходько Ганна Юріївна,

кандидат психологічних наук

Плетка Ольга Тарасівна,

м.н.с. ІСПП НАПН України

Севальнева Зорина Валентинівна,

психолог

Київ – 2012

  1. Пояснювальна записка


Сьогодення психологічної практики урізманітнине новими технологіями та вимагає від фахівця здатність бути в курсі цих новацій, мати неабияку проворність у вивченні та удосконаленні своїх професійних навичок. Саме зараз формується ринок консультативних послуг і від фахівця залежить не тільки результат його праці, а й саме розповсюдження та успіх цих послуг. Ключовою у цих питаннях є результативність для клієнта, його здатність рефлексії та запозичення отриманих знань у власне життя. Засновники та провідні фахівці в галузі транзакційного аналізу наголошують на важливості контрактного методу задля більш якісного автономного буття клієнта після здійсненної сумісної роботи консультанта та клієнта. Зважаючи на те, що транзакційний аналіз відносно нове, однак ефективне психологічне підґрунтя професійної спроможності у допомозі клієнтам, то стає зрозумілим інтерес до вивчення та засвоєння даного метода. Тому Українська асоціація транзакційного аналізу представленним курсом «Використання методів транзакційного аналізу у практиці консультування» ставить собі за мету не тільки популяризацію метода, а й подальшу професіоналізацію даної сфери послуг. Представлений курс підвищення фахової кваліфікації має допомогти спеціалісту розібратися з теоретичним набутком у галузі транзакційного аналізу та навчитися застосовувати у своїх практиці ці навички та знання.

Даний курс розроблено як курс підвищення кваліфікації для фахівців допомагальних професій з метою популяризації та розповсюдження в практику основ транзакційного аналізу з урахуванням сучасних вимог щодо консультативної роботи. Запропонована програма ґрунтується на засадах теорії та практики консультування з використанням концепцій транзакційного аналізу та розрахована для фахівців - консультантів: психологів закладів освіти, практичних, соціальних, організаційних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, психологів – лікарів, юристів, а також студентів останніх курсів вище названих спеціальностей. Викладена програма відповідає вимогам щодо програм такого рівня та містить основні парадигми підготовки фахівців з транзакційного аналізу. В процесі формування програми враховувався світовий доробок з підготовки транзакційних аналітиків-консультантів. Програма узгоджується з програмами такого рівня в практиці підготовки фахівців у Європейській асоціації транзакційного аналізу. Курс передбачає оволодіння основними теоретичними засадами та практичними навичками консультування з використанням теорій транзакційного аналізу, сприяє особистісному розвитку консультанта та надбанням ним практичних опрацювань власного досвіду консультування (так званий інтервізійний та супервізійний супровід фахівця).

Мета курсу полягає у підвищенні професійної компетентності практикуючих консультантів, удосконалення знань, умінь та навичок консультування, актуалізації потреб фахівців щодо сучасних парадигм практичної діяльності, зокрема, транзакційного аналізу.

Основними завданнями курсу є: визначення основних нормативних та правових засад консультативної діяльності; сприяння професійному зростанню рівню фахової підготовки; знайомство з основами теорії транзакційного аналізу; впровадження у практичну діяльність засад транзакційного аналізу; створення професійної атмосфери задля допомоги та самодопомоги фахівців-консультантів.

Програма розрахована на 400 (240 аудиторних та 160 самостійних) академічних годин (16 дводенних сесій) та триває протягом 2-х років.

Контроль за результатами навчання здійснюється викладачем на підсумковому занятті та складається з опанування теоретичних знань, використання практичних навичок та спроможності слухача мислити та діяти з застосуванням концепцій транзакційного аналізу.

Курс можуть викладати фахівці, які мають відповідну вищу освіту, що підтверджено дипломами державного зразка та пройшли й підтвердили свою фахову підготовку з транзакційного аналізу у Європейській асоціації транзкційного аналізу з присвоєнням кваліфікації КТСТА (кандидат на звання тренера-супервізора з транзакційного аналізу), ТТА (тренера з транзакційного аналізу), ТСТА (тренера-супервізора з транзакційного аналізу). Слухачі курсів можут продовжити підготовку з транзакційного аналізу та підготуватися й здати іспит з підтвердження кваліфікації у Європейській асоціації транзкційного аналізу.

2. Вимоги професійно-кваліфікаційної характеристики до діяльності слухачів курсів
Загальні вимоги

Слухачами курсу можуть бути фахівці, що бажають удосконалення фахової підготовки, які зацікавлені у вивченні та популяризації метода транзакційного аналізу та ті, що мають хист щодо використання даного метода у своїй практиці. Тому важливим є формування професійної культури консультанта, яка полягає у етичному ставленні до своєї практики, що ґрунтується на засадах поваги до клієнта і його історії, самоповаги, дотримання норм конфедеціальності, екологічності роботи, яка базується на вимогах доречності тої чи іншої роботи для клієнта, прозорості відносин та дотримання контракту як з боку консультанта, так і з боку клієнта. Під час проходження курсу слухачам бажано удосконалювати та закріплювати на практиці отримані знання та навички. Це може здійснюватися у теоретичних (поза курсу), терапевтичних, інтервізійних та супервізійних групах, а також у особистій консультативній практиці як у ролі консультанта, так і у ролі клієнта. Бажаною також є наявність власної практики консультування на другому році навчання.
Теоретичні та практичні вимоги

По закінченню курсу слухачі повинні знати:

- основні концепції транзакційного аналізу;

- поняття контракту у консультативній практиці;

- етичні та правові норми здійснення практичної діяльності;

- поняття транзакцій;

- поняття емоційної грамотності;

- психологічні ігри та засоби їх аналізу;

- основи формування життєвого сценарію;

- поняття драйверів;

- етапи консультативної роботи;

- основні засади специфіки консультування різних категорій населення.

Вміти:

- дотримуватися етичних та нормативно-правових норм діяльності;

- заключати з клієнтом усний чи письмовий контракт;

- планувати роботу з клієнтом;

- аналізувати транзакції клієнта;

- складати різі види прогнозів: історичний, поведінковий, соціальний, феноменологічний;

- аналізувати стани Я клієнта;

- складати матрицю сценарію;

- аналізувати стереотипні психологічні ігри клієнта;

- усвідомлювати ведучі драйвери клієнта;

- описувати та аналізувати весь процес консультування.

Мати навички:

- використання технік транзакційного аналізу в практиці;

- роботи з переносом та контрпереносом;

- специфіки роботи з дітьми та сім’ями;

- основи роботи в групах та організаціях;

- власного досвіду клієнтської роботи;

- особистісного опрацювання практичних доробок в супервізійних та інтервізійних групах.

  1. Зміст програми


Програма має дві складові: функціональну та галузеву. Функціональна складова ґрунтується на удосконаленні професійних досягнень слухачів згідно їх кваліфікаційного рівня. Основними завданнями галузевої складової є впровадження у практику консультативної діяльності основних засад транзакційного аналізу, отримання особистісного досвіду клієнтської роботи в парадигмі теорій транзакційного аналізу та наявність професійного супроводу практичної діяльності під час проходження курсу.

Навчальний план


п/п

Зміст

Розподіл часу

всього

аудит.

сам.

1. Галузева складова

1.1

Основи теорії транзакційного аналізу

83

40

43

1. 2

Методологія та методи транзакційного аналізу

105

55

50

1.3

Прикладні аспекти використання транзакційного аналізу в практиці психологічного консультування

136

71

65
Усього:

324

166

158

2. Функціональна складова

2.1

Тренінг умінь та навичок консультування

10

10
2.2

Практика психологічного консультування

37

35

2

2.3

Супервізія випадків з консультативної практики

20

20Усього:

67

65

2

3. Сертифікаційна складова

3

Загальний залік та сертифікація

9

9


Усього:

9

9


РАЗОМ:

400

240

160
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconОбласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників...
Березня 2011 року / Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів. – Харків, 2011....

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи icon1. Методика як теорія І практика навчання іноземних мов
Методика як сукупність форм, методів І прийомів роботи вчителя, тобто технологія професійної практичної діяльності. 3 Методика як...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconОлімпізм як філософія життя та мислення до 95-річчя полтавського...
...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconДонецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка т. 11 – Донецьк: Український культурологічний центр. – 2006. – 252 с

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємств" для...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconБерезня 2007 року конференція зареєстрована в Українському інституті...
Зареєстровано в Українському інституті науково-технічної І економічної інформації (Укрінтеі)

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconИнформация по организации магазинов-лекториев «Ратель-Медоед»
Официальный Сервисный Центр (дистрибьюторский центр, дисконт центр) от компании «Тенториум-Wellness»

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconСхідноукраїнський національний університет
Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації, узагальнюючим підсумком самостійної роботи студента з курсу...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconТ. А. Смовж вихователь днз №573 м. Києва Керівник – Н. М. Дятленко,...
Мета дошкільної освіти сформувати базу особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності...

Український науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconВолков Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков. Изд. 3-е, перераб и доп
Матеріали підготовлені доцентом Макаренко В. А. – зам керівника науково-дослідного комітету сау «Джерелознавство та історіографія...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск