Програма факультативного курсу Укладачі


НазваниеПрограма факультативного курсу Укладачі
страница2/22
Дата публикации04.03.2017
Размер2.55 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Змістовна частина


Зміст навчального матеріалу


Навчальні досягнення учнів

Розділ І. Вступ


(3 години)

Значення правильного вибору професії для особистості і суспільства. Вибір професії.

Історія розвитку професійної орієнтації. Етапи її становлення.

Поняття про професії. Що таке успішний вибір професії. Спеціальність. Посада. Помилки при виборі професії.


Розуміє головні правила роботи в групі, додержується їх.

Висловлює судження стосовно важливості правильного вибору професії для життя людини.

Дає власну оцінку фактам з історії розвитку професійної орієнтації, робить висновки щодо необхідності професійної орієнтації.

Розрізняє поняття «професія», «спеціальність», «посада».

Роз'яснює вислів «успішний вибір професії»

Виявляє помилки при виборі професії, використовує для аналізу приклади з життя

Розділ II. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії


(11 годин)

Тема: Увага. Пам'ять. їх вплив на професійну діяльність.

Вивчення рівня розвитку видів і властивостей уваги і пам'яті, що необхідні для різних видів професійної діяльності. Шляхи їхнього розвитку.


Володіє психологічними поняттями «увага»,

«пам'ять», називає види, властивості та шляхи розвитку цих процесів.

Висловлює судження щодо впливу уваги, пам'яті на професійну діяльність.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, що обрана учнем.

Тема: Мислення і професійні наміри.

Види, якості, операції, форми мислення і професійна діяльність. Вивчення особливостей мислення за допомогою діагностичних методик. Шляхи формування і прийоми розвитку мислення.


Володіє психологічним поняттям «мислення», називає види, якості, операції, форми мислення.

Володіє основними прийомами розвитку розумової діяльності. Робить висновки стосовно рівня розвитку мислення та вибору професії.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, яка подобається.


Тема: Здатності. їх вплив на обрану професію.

Поняття про здібності. Загальні і спеціальні здібності. Умови і шляхи їх розвитку. Виявлення здібностей відносно до різноманіття професій.


Володіє психологічним поняттям «здібності», називає різновиди здібностей.

Характеризує основні шляхи та умови розвитку здібностей.

Дає оцінку своїм здібностям та їх значення щодо вибору майбутньої професії.


Тема: Темперамент і характер. їх облік при професійному виборі.

Історія розвитку представлень про темперамент. Поняття про характер, його риси і структура. Визначення особливостей характеру і темпераменту. Значення темпераменту і характеру


Володіє психологічними поняттями «темперамент», «характер».

Дає оцінку характеристик рис людини.

Порівнює різни типи темпераменту, аналізує їх слабкі та сильні сторони.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, яка подобається.


Тема: Самооцінка. Роль самооцінки у свідомому професійному визначенні.

Самооцінка і її роль у професійному самовизначенні. Образ реального й ідеального «Я». Шляхи досягнення адекватної самооцінки.Володіє психологічним поняттям «самооцінка».

Висловлює судження щодо впливу самооцінки па вибір професії.

Співвідносить результати діагностики самооцінки з вимогами до професії, яка подобається.

Тема: Мотиви в професійному визначенні

Поняття про мотиви і мотивацію людини. Види мотивів, шляхи їх визначення. Вивчення спрямованості мотивації на досягнення успіху і на уникнення невдач.


Характеризує поняття «мотиви», «мотивація людини».

Дає оцінку направленості мотивації та її значення щодо вибору професії.

Співвідносить результати діагностики з особистісним вибором.


Тема: Інтереси і схильності в професійному самовизначенні.

Поняття про професійні інтереси і схильності. Виявлення інтересів і схильностей. Етапи і способи їх розвитку.

Характеризує поняття «інтереси», «схильності».

Дає оцінку їх значенню для життєдіяльності людини, власним інтересам та схильностям, їх впливу на вибір професії.

Розділ III. Класифікація професій для інформаційного забезпечення

професійного самовизначення учнів


(17 годин)

Тема: Типи професій

Класифікація типів професій за предметом праці. Характеристика і загальні вимоги до професій різних типів. Визначення професійної спрямованості особистості. Загальні вимоги до особистості.

Дає пояснення поняттю «типи професій».

Характеризує загальні вимоги до професій різних типів.

Називає професії, які відповідають особистісним особливостям.

Співвідносить результати діагностики з особистісним вибором.


Тема: Класи професій.

Гностичні, перетворюючі, дослідницькі професії, Особливості кожного класу. Співвідношення класів професій з типами професій. Визначення професійного типу особистості. Здібності і якості особистості, що необхідні професіям визначеного класу.

Дає пояснення поняттю «класи професій».

Характеризує особливості кожного класу.

Співвідносить класи професій з типами професій.

Дає оцінку особистісним якостям, що відповідають професіям визначених класів.


Тема: Відділи професій (засоби, знаряддя праці).

Ознаки основних знарядь (засобів) праці в замках кожного класу. Секрет професійного спіху внутрішніх функціональних засобів діяльності.

Дає пояснення поняттю «відділи професій».

Характеризує ознаки основних знарядь (засобів) праці в рамках кожного класу професії.

Описує знаряддя праці, які відповідають особистісним особливостям.


Тема: Групи професій

Характеристика професій за умовами праці. Вплив цих умов на розвиток особистості.

Характеризує групи професій за умовами праці.

Аналізує ефективність прані стосовно умов.


Тема: План професійного вибору.

Визначення усвідомлення своєї готовності до різних видів професійного самовизначення. Сім кроків до зваженого рішення. Спрямованість, інтереси, наміри. Усвідомленість вибору професії.


Виносить судження щодо усвідомлення своєї готовності до різних видів професійного самовизначення.

Аналізує ступінь своєї готовності до тих чи інших професій.


Тема: Формула професії

Поняття «Формула професії». Складання своєї формули професії

Характеризує поняття «формула професії». Складає особистісну формулу професії, дає їй оцінку.


Тема: Професіограма - важливе джерело нформації про професії.

Поняття про професіограму. Знайомство з професіограмами. Схема аналізу професії і структура професіограми. Складання професіограми на основі аналізу професії.

Розуміє поняття «професіограма».

Називає розділи професіограми.

Складає професіограми.


Тема: Стан здоров'я людини. Здоров'я і професія.

Здоров'я людини. Відповідність змісту і умов роботи можливостям людини. Медичні протипоказання щодо вибору професії. Можливості зміцнення стану здоров'я.


Дає роз'яснення поняттю «здоров'я людини», називає його складові.

Аналізує відповідність змісту і умов робочого стану здоров'я людини.

Робить висновки стосовно медичним протипоказникам щодо вибору професії.

Називає основні заходи щодо зміцнення здоров'я.


Тема: Професійна придатність до професії і шляхи її визначення.

Поняття про професійну придатність і професійний добір. Види професійного добору. Причини професійної непридатності.

Дає пояснення поняттю «професійна придатність», «професійний добір».

Називає види професійного добору, причини професійної непридатності.


Тема: Ділова гра «Перспектива».

Планування і прогнозування свого майбутнього. Сім кроків до ухвалення рішення.

Прогнозує своє майбутнє.

Робить висновки стосовно отриманих результатів.

Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервної освіти


(4 години)

Тема. Вибираємо місце навчання.

Поняття «освітньої траєкторії» і безперервності навчання.

Рекомендації щодо вибору навчального закладу. Особливості професійної підготовки в середніх спеціальних, вищих навчальних закладах: умови прийому, специфіка навчання. Переваги середньої спеціальної і вищої освіти.


Характеризує поняття «освітня траєкторія», особливості професійної підготовки в середніх спеціальних, вищих навчальних закладах: умови прийому, специфіка навчання.

Дає оцінку перевагам та недолікам середньої спеціальної і вищої освіти.


Тема. Професійна адаптація як завершальний етап професійного самовизначення особистості.

Поняття «професійної адаптації». Форми й етапи професійної адаптації. Вивчення соціально-психологічної адаптації особистості, порівняльна характеристика навчання і трудової діяльності. Реалізація освіти.


Характеризує поняття «професійна адаптація», форми та етапи професійної адаптації.

Порівнює навчання та трудову діяльність.


Тема. Підсумкове заняття «Зоряна карта мого життя».

Аналізує важливість отриманих знань для подальшого розвитку своїх можливостей.
Література

1. Балл Г. Психолого-педагогічні засади профорієнтації школярів / Г.А.Балл // Психолог. - 2004.- № 8 – С.2-11

2. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади про­фесійної орієнтації школярів/ Г.О.Балл // Психолог. — 2004, №8. - С.2-11.

3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе/ М.Р.Битянова. - М., Владос, 1998. – 298с.

4. Грецов А.Г. Выбираем профессию / А.Г. Грецов. – СПб.: Питер, 2006. – 224с.

5. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієн­таційній роботі / Дружиніна М. // Психолог. - 2003, №18-19 – С.15-16

6. Климов Е.А. Как выбрать профессию?/ Е.А.Климов. - М.: Просвещение. 1984. - 179с.

7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А.Климов. - Р-н-Д., 1996.

8. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения / Н.Козлов. - Екатеринбург: Изд. АРД ЛТД, 1997. - 144с.

9. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации / О.В.Козловский. - Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – 800с.

10. Коломинский Я.Л. Человек: психология / Я.Л.Козловский. – М.: Просвещение, 1986. – 223с.

11. Лернер П.С. Модель самоопределения выпускников профильных классов средней общеобразовательной школы. / П.С.Лернер // Школьные технологии. — 2003. -№ 4. - С. 50-61.

12. Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста / И.Г.Малкина-Пых . – М.: Эксмо, 2004. – 384с.

13. Мілютіна К. Комунікативно-діяльнісні ігри / К.Мілютіна // Психолог. - 2002, № 7. - С.10-24.

14. Мясищев В.Н. Основы общей и медицинской психологии/ В.Н.Мясищев. – Л.: Медицина, 1975. – 224с.

15. Основы психологии. Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Р-на-Д: Феникс, 2000. – 576с.

16. Прутченков А.С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» / А.С.Прутченков. – М.: Новая школа, 1996. – 144с.

17.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С.Пряжников. - М., 1996.

18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е.И.Рогов. – М.: «Владос», 1996. – 529с.

19. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы / Е.С.Романова. - СПб: Питер, 2003.

20. Сабуров А.С. Психология / А.С.Сабуров. – К.: Лекс, 1996. – 208с.

21. Самоукина Н.В. Игры в которые играют.../ Н.В.Самоукина. - М.,: Просвещение, 1995. - 160с.

22. Столяренко Л.Д. Основы психологии/ Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 672с.

23. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника /Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240с.

24. Шапарь В.Б. Рабочая книга практического психолога / В.Б.Шапарь. – Харків, Форсинг, 2005. – 672с.

25. Юр'єва Т. Спільна робота школи і ВНЗ із проф­орієнтації / Т.Юр'єва // Психолог, 2003, № 18-19 – С.13-15


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Програма факультативного курсу Укладачі iconНавчальна програма
Навчальна програма підготовки альпіністів для спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські та гірські клуби, для...

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограмма факультативного курса «История в лицах»
Программа факультативного курса "История в лицах" ориентирована на расширение знаний обучающихся о важнейших деятелях российской...

Програма факультативного курсу Укладачі iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограмма факультативного курса «Народоведение»
Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к исторической памяти народа, а значит – и сохранение...

Програма факультативного курсу Укладачі iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограмма факультативного курса для 8 класcа
И главное: нашу историю невозможно полностью понять и осмыслить без учёта интересов различных социальных групп, так как история –...

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Програма факультативного курсу Укладачі iconПрограмма факультативного курса для 6-7 классов «Внешняя политика России IX xviii вв.»
Нашу историю нельзя понять без учёта последствий бесчисленных войн и той цены, которую наш народ заплатил за независимость и территориальную...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск