Аннали Мечниковського Інституту


Скачать 194.45 Kb.
НазваниеАннали Мечниковського Інституту
Дата публикации28.02.2017
Размер194.45 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > География > Документы


Перелік

електронних наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 25.01.2013 № 54

від 25.04.2013 № 463

від 31.05.2013 № 654

від 04.07.2013 № 893

від 10.10.2013 № 1411

від 21.11.2013 № 1609

від 17.01.2014 № 41

від 14.02.2014 № 153

від 15.04.2014 № 455

від 04.07.2014 № 793
Назва видання

Засновник (співзасновники)


Галузь

науки

Дата включення, поновлення (внесення змін)

Дата

попереднього включення


Аннали Мечниковського Інституту


ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України»

медичні

04.07.2013


Військово-історичний меридіан

Інститут історії України НАН України

історичні

04.07.2014


Вісник Асоціації кримінального права України

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО «Асоціація кримінального права України»

юридичні

04.07.2014

Економіка: реалії часу


Одеський національний політехнічний університет

економічні

31.05.2013


Журнал східноєвропейського права

Університет сучасних знань

юридичні

15.04.2014

Інформаційні технології і засоби навчання


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України

педагогічні

10.10.2013

12.04.07Історія науки і біографістика

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

історичні

04.07.2014


Лісове і садово-паркове господарство

Національний університет біоресурсів і природокористування України

біологічні (лісове господарство),

сільськогоспо-дарські

14.02.2014


Лісове і садово-паркове господарство

Національний університет біоресурсів і природокористування України

технічні

15.04.2014


Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

економічні

15.04.2014


Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

політичні

14.02.2014

Морфологія


ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Наукове товариство анатомів, гістологій, ембріологів і топографоанатомів України

медичні


10.10.2013

14.06.07Науковий вісник Донбасу

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

педагогічні04.07.2014

27.05.09Науковий часопис Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України

юридичні

04.07.2014

Наукові доповіді НУБіП України


Національний університет біоресурсів і природокористування України

сільськогосподарські,

ветеринарні

04.07.2013

Наукові доповіді НУБіП України


Національний університет біоресурсів і природокористування України

біологічні

10.10.2013


Наукові доповіді НУБіП України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

технічні

17.01.2014

Наукові праці Вінницького національного технічного університету


Вінницький національний технічний університет

технічні

04.07.2013


Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

сільськогосподарські, ветеринарні

15.04.2014

Порівняльно-аналітичне право


ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

юридичні

25.04.2013

Право і громадянське суспільство


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичні

10.10.2013


Право та інноваційне суспільство

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

НАПрН України

юридичні

14.02.2014


Правові системи

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО «Українська асоціація міжнародного права», Київський регіональний центр НАПрН України

юридичні

04.07.2014


Проблеми екологічної біотехнології

Problems of environmental biotechnology

Національний авіаційний університет

біологічні

(біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)

21.11.2013

Таврійські студії


РВНЗ «Кримський університет культури, мистецтв і туризм»

культурологія,

мистецтвознавство

04.07.2013

Теорія і практика правознавства


Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

юридичні

25.01.2013


Технології розвитку інтелекту

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

психологічні

17.01.2014

Фінансовий простір

Financial space


Університет банківської справи НБУ,

Черкаський інститут Університету банківської справи НБУ

економічні

10.10.2013

Форум права


Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

юридичні

04.07.2013

Чернігівський науковий часопис


Чернігівський державний інститут економіки і управління

економічні

04.07.2013


Юридичний науковий електронний журнал

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

юридичні

21.11.2013


Затверджено постановами

президії ВАК України

від 08.06.2005 р. № 3-05/5

від 30.06.2005 р. № 2-05/6

від 19.01.2006 р. № 3-05/1

від 09.03.2006 р. № 2-05/3

від 04.07.2006 р. № 3-05/7

від 18.01.2007 р. № 3-05/1

від 15.02.2007 р. № 2-05/2

від 12.04.2007 р. № 1-05/4

від 14.06.2007 р. № 2-05/6

від 20.09.2007 р. № 3-05/7

від 13.02.2008 р. № 2-05/2

від 02.07.2008 р. № 2-05/6

від 27.05.2009 р. № 2-05/2

від 08.07.2009 р. № 2-05/3

від 14.10.2009 р. № 2-05/4

від 18.11.2009 р. № 2-05/5

від 16.12.2009 р. № 2-05/6

від 10.02.2010 р. № 2-05/1

від 10.03.2010 р. № 2-05/2

від 14.04.2010 р. № 2-05/3

від 26.05.2010 р. № 2-05/4

від 01.07.2010 р. № 2-05/5

від 06.10.2010 р. № 2-05/6

від 22.12.2010 р. № 2-05/8

від 26.01.2011 р. № 2-05/1

від 23.02.2011 р. № 2-05/2

від 30.03.2011 р. № 2-05/3

від 22.04.2011 р. № 2-05/4

від 31.05.2011 р. № 2-05/5
Назва видання

Засновник (співзасновники)


Галузь

науки

Дата включення (внесення змін)


Анали Мечниковського Інституту


Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України

медичні

фармацевтичні

19.01.06

18.11.09


Вісник Вищої ради юстиції


Вища рада юстиції, НУ «Одеська юридична академія»

юридичні

26.01.11


Вісник Національного університету кораблебудування


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України

економічні

технічні

14.04.10
26.05.10


Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України


Національна академія Державної прикордонної служби України

педагогічні

психологічні

18.11.09


Демократичне врядування. Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України


Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

економічні

державне управління

02.07.08


Державне будівництво


Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

державне управління

18.01.07


Державне управління: теорія та практика


Національна академія державного управління при Президентові України

державне управління

08.06.05


Державне управління: удосконалення та розвиток


Академія муніципального управління, ТОВ «ДКС Центр» (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

державне управління

08.07.09


Енергетика і автоматика


Національний університет біоресурсів і природокористування України

технічні

10.02.10


Ефективна економіка


Дніпропетровський державний аграрний університет, ТОВ «ДКС Центр» (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України)

економічні

08.07.09


Європейські студії і право


Одеська національна юридична академія

юридичні

01.07.10


Збірник наукових праць „Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки”


Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

економічні

08.07.09


Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України


Національний університет державної податкової служби України

економічні

10.03.10


Збірник наукових праць «Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии»


Донбаська державна машинобудівна академія

економічні

технічні

14.04.10


Історія науки і біографістика


Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН

історичні сільськогосподарські (історія сільськогосподарських наук)

12.04.07


Когниция, коммуникация, дискурс


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

філологічні (мовознавство)

22.04.11


Ліки України плюс


Всеукраїнська громадська організація “Асоціація превентивної та антиейджинг медицини”

медичні

фармацевтичні

10.02.10


Народна освіта


Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого

педагогічні

20.09.07


Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки”


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний технічний університет

педагогічні

27.05.09

(поновлення 04.07.2014

№ 793)


Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету


Таврійський державний агротехнологічний університет

технічні (галузеве машинобудування)

31.05.11


Наукові вісті Далівського університету


Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля

економічні
технічні

22.12.10
30.03.11


Наукові доповіді Національного аграрного університету


Національний аграрний університет

сільськогосподарські

ветеринарні

09.03.06


Наукові доповіді Національного аграрного університету


Національний аграрний університет

біологічні

15.02.07


Наукові доповіді Національного аграрного університету


Національний аграрний університет

технічні

12.04.07


Наукові праці Вінницького національного технічного університету


Вінницький національний технічний університет

технічні

13.02.08


Освітологічний дискурс


Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України

педагогічні

01.07.10


Право та управління


Національний університет державної податкової служби України

юридичні

державне управління

26.01.11


Проблеми системного підходу в економіці


Національний авіаційний університет МОН України

економічні

04.07.06


Проблеми телекомунікацій


Харківський національний університет радіоелектроніки

технічні

10.03.10


Публічне адміністрування: теорія та практика


Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

14.10.09


Соціально-економічні проблеми і держава


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

економічні

26.01.11


Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського державного інституту фізичної культури


Львівський державний інститут фізичної культури

фізичне виховання і спорт

30.06.05


Таврійські студії


Кримський університет культури, мистецтв і туризму

історичні

23.02.11


Теоретичні та прикладні питання державотворення


Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

13.02.08


Теорія та методика управління освітою


Університет менеджменту освіти

педагогічні

27.05.09


Форум права


Харківський національний університет внутрішніх справ

юридичні

18.01.07


Часопис Академії адвокатури України


Академія адвокатури України

юридичні

27.05.09


Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”


Національний університет “Острозька академія”

юридичні

06.10.10Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Аннали Мечниковського Інституту iconАннали Мечниковського Інституту
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вго «Асоціація кримінального права України»

Аннали Мечниковського Інституту iconДиректор Гуманітарного інституту
Вкраїни, ні українське безхребетне хуторянство. Отож, на жаль, часто бував ти на чужині чужим не лише для чужих

Аннали Мечниковського Інституту iconОрган товариства неврологів, психіатрів та наркологів україни
Амн україни Свідоцтво про державну реєстрацію №368 від 10. 01. 94 р. Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту неврології, психіатрії...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск