Бібліотека


Скачать 120.41 Kb.
НазваниеБібліотека
Дата публикации22.02.2017
Размер120.41 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > История > Документы
Донецький національній медичний університет ім.М. Горького

БібліотекаЗемська лікарня в Юзівці

ИСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ДОНЕЧЧІНІ

(Рекомендаційний бібліографічний покажчик)

Донецьк, 2007

Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області.

У передмові до рекомендційного бібліографічного покажчика висвітлена роль медицини та охорони здоров’я в історії Донеччини.

В покажчику зібрана література, яка надрукована з 1925 по 2007 р.р.

Покажчик складається з кількох частин, котрі відповідають розділам медичної науки.

Матеріал у покажчику розташований у алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

344-41-11 - директор бібліотеки

344-40-65 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою kabardina@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua
Хто не пам’ятає минулого – у того немає майбутнього. Ця істина торкається кожної людини, галузі, країни, нації. І кожна спроба зазирнути у сторінки минулого заслуговує поваги. Ці мальеньки фрагменти, відомості о людях, подіях, відбувавшихся у різні часи на конкретній території, дозволяють составити цілісну картину минулого та краще зрозуміти сьогодення.

Історію земської медицини Донецька можна вважати, мабуть, із Григорьевской земської лікарні, відкритої в 1895 р. на шостій медичной Бахмутській повітовій ділянці. Юзовска ж лікарня була відкрита раніше, в 1871 р., але вона не була земської, її містило суспільство НРО.

Численність заводів і рудників у повіті привело до того, що допомога хворим опинялася в лікарняних закладах, що належали власникам цих промислових підприємств.

Можна сказати, що наприкінці XIX – почат. XX ст. відбулося становлення гірничозаводської медицини й до 1900 р. на всіх металургійних заводах і більшої частини шахт були створені медичні установи

Юзовська головна заводська лікарня розташовувалася безпосередньо на території Юзовського металургійного заводу (як згадують старожили, від другої прохідної за мостом). Довгий час існував принцип: заводські робітники лікувалися й здобували ліки в ній безкоштовно, а інші жителі Юзовки платили й за лікування, і за ліки. Юзовская лікарня вважалася однієї із кращих в окрузі, вона мала прекрасне хірургічне відділення.

Історія медицини в нашій країні йде коріннями в давню давнину, видані монографії, підручники по цій темі, однак розгляд історичних подій у конкретному місті, регіоні, на погляд укладачів гідно уваги.

У даному покажчику укладачі зібрали розрізнені відомості про развиток медицини в Донбасі з архівних даних і інших літературних джерел, постаралися створити цілісну картину становления медичної науки й практичної охорони здоров'я в нашій області від перших згадувань і до наших днів.
Лікарі першої земської лікарні в Юзівці.


 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ДОНБАСІ.


1. Ведущие больницы Донецка: история строительства и архитектура / Заблоцкая К. В.,Твердохлеб А. Ю., Старостин Р. Н. [и др.] // Медицина в художнiх образах / сост. та гол. ред. К.В.Заблоцька.-Донецьк: Норд-пресс, 2004.- Вип.3.- С. 327-352.
2. Гарина, М. Г. К истории организации медицинского обслуживания металлургов Донбасса / М. Г. Гарина, В. В. Крутиков // Сов. здравоохранение. - 1968. - № 2. - С. 64-68.


 1. Зорин, Б. Н. Первые медико-криминалистические иследования в Донбассе/ Б. Н.Зорин, О. В.Ткачев, Я. А.Михайловский // Вопросы судебной медицины и экспертной практики. - Донецк, 1997. - Вып. 5.- С. 7-11.
 1. Кобец, Г. П. Основные направления совершенствования здравоохранения в сельском районе (Донецк. обл.)// Сов. здравоохранение. - 1975. - № 11. - С. 14-19.
 1. Кобыляцкий, И. Т. Развитие здравоохранения Западного Донбасса за годы Советской власти / И. Т. Кобыляцкий // Сов. здравоохранение. - 1967. - № 6. - С. 72-74.
 1. Либерман, И. А. Медицинская помощь в Донбассе: (накануне революции и к её десятилетию / И. А. Либерман // Профилактическая медицина. - 1927. - № 10. - С. 27-36.
 1. Мухин, В. В. Наука Донбасса начиналась с медицины труда / В. В. Мухин // Актуальные проблемы гигиены труда и экологии Донбасса.- Донецк, 2000.- С. 3-17.
 1. Розет, Г. И. Здравоохранение в Донбассе в период становления Советской власти на Украине (1917-1920) / Г. И. Розет // Сов. здравоохранение. - 1960.- № 3. - С. 61-66.
 1. Розет, Г. И. Очерки по истории здравоохранения Донбасса. Старая Юзовка (1869-1917 г.г.) / Г. И. Розет // Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов: сб. научных трудов Красноярского мед. ин-та. - Красноярск, 1958. - № 5. - С. 329-332.


 1. Шторм, Р. С. Из истории здравоохранения Донецкой области / Р. С. Шторм // Актуальные вопросы истории медицины в УССР. - К., 1978. - С. 130-133.
 1. Шторм Р. С. Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов Донбасса в годы первой пятилетки: ( К 50-летию первой пятилетки) / Р. С. Шторм // Сов. здравоохранение. - 1980. - № 3. - С. 57-59.


 1. АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ. 1. Жмакин, К. Родовспоможение в промышленных районах Донбасса / Жмакин К., Ландау Я., Кузнецов В.- Сталино, 1935. - 179 с.
 1. Резнік, Б. Я. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям і розвиток педіатричної науки в Донецькій області / Б. Я. Резнік, В. Н. Воробйова // Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 1968. - № 1. - С. 9-11.
 1. Юхно, Н. П. Роль детской областной больницы в организации медицинской помощи детям Донецкой области / Н. П. Юхно, В. П. Гриб // Сов. здравоохранение. - 1968. - № 2. - С. 47-49. 1. АПТЕЧНА СПРАВА


 1. Іваницька, М. Ф. Розвиток аптечної справи на Донеччині за роки Радянської влади / М. Ф. Іваницька // Фармацевтичний журнал. - 1965. - № 5. - С. 79-83.
 1. Мініович, І. О. Розвиток аптечної справи у Донбасі (1919 – 1959 р.р.) / І. О. Мініович // Фармацевтичний журнал. - 1961. - № 3. - С. 56-61. 1. ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ.
 1. Болдырев, Н. А. О санитарном состоянии Донбасса в годы Советской власти (1917-1941): (По материалам местных архивов) / Н. А. Болдырев // Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса. - Донецк, 1965. - С. 156-158.


2. Ванханен, В. Д. Основные направления развития гигиены питания и пищевой санитарии Донбасса / В. Д. Ванханен, Г. Я. Гончаров // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1998. - Т. 2, № 1. - С. 56-58.
3. Денисенко, В. И. Исторические аспекты организации и деятельности санитарно-эпидемиологической службы / В. И. Денисенко, А. Б. Ермаченко. // Творчество молодых - здравоохранению Донбасса: тезисы конф. - Донецк, 2003. - С. 3-6.
4. Денисов К. А. Успехи борьбы с дизентерией в Донбассе / К. А. Денисов // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. - К., 1969. - С. 130-133.
5.Жислин, Л. Э. К истории оздоровления условий труда горняков и металлургов Донбасса / Л. Э. Жислин // Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР. - К., 1959. - С. 71-80.
6. Жислин, Л. Э. К истории промышленно-санитарного надзора в Донбассе / Л. Э. Жислин, Я. С. Манзон // Тезисы докладов научной сессии Донецкого НИИ физиологии труда и республиканского совещания промышленно-санитарных врачей. – Сталино : Донбасс, 1957. - С. 17-21.
7. Заблоцкая, К. В. Гигиеническая оценка условий и содержания труда шахтеров Донбасса по материалам рабочего фольклора (начало XX века) / К. В. Заблоцкая, И. В. Павлович // Медицина в художніх образах : зб. статей / уклад. і гол. ред. К. В.Заблоцька. - Донецьк, 2003. - Вип. 2. - С. 218-219.
8. Замфорт, Л. Н. Успехи в борьбе с брюшным тифом в городе Донецке за годы Советской власти / Л. Н. Замфорт // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. - К., 1969. - С. 133-135.
9. Лященко, И. И. К вопросу о жилищах рабочих на горнопромышленных предприятиях Донецкого бассейна / И. И. Лященко // Труды Южно-русского областного съезда по борьбе с холерой в Екатеринославе. 26.III — 4.IV. 1911 г., т. II (Доклады). — Екатеринослав, 1911.

Юзівка. Будинки робітників. 1916 р.

10. Крюкова, З. В. Достижения в борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области / З. В. Крюкова, Т. П. Картамышева, И. И. Пархомов // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса. - К., 1969. - С. 141-144. 1. Лященко,  И. И. К вопросу о состоянии здоровья и заболеваемости горнорабочих каменноугольной промышленности / И. И. Лященко // Профилактическая медицина. — Харьков, 1926. - Т. 1.
 1. Лященко, И. И. Очерки по гигиене труда горнорабочих каменноугольной промышленности / И. И. Лященко. — М., 1926.
 1. Підсумки та перспективи розвитку екотоксикології у Донбасі / А. А.Калашніков, Л. В.Черних, Я. Б. Лі та ін .// Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та охорони здоров’я. - К., 1995. - Ч. 1. - С. 188-189.
 1. Розет, Г. И. Санитарная организация Донбасса в период восстановления народного хозяйства страны / Г. И. Розет // Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР. - К., 1959. - С. 127-130.
 1. Шойхет, Л. Рабочие жилища в Донбассе / Л. Шойхет // Профилактическая медицина. - 1925. - № 6. - С. 81-88.


 1. ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ.
1. Айзятулов, Р. Ф. История дерматологической службы на Донеччинi / Р. Ф. Айзятулов // Актуальнi питання в дерматологii та косметологii : зб. наукових праць конф., 18 жовтня 2002 р. - Донецьк, 2002. - С. 7-20. 1. Кобец, П. П. Развитие дермато- венерологической службы Донецкой области и элементы научной организации труда / П. П.Кобец, Л. К.Горяйнова, А. Ф.Меркулова // Дерматология и венерология. - К., 1973. - Вып. 8. - С. 161-163.
 1. Кобец, П. П. Развитие лабораторной службы в дермато- венерологических учреждениях Донецкой области/ П. П.Кобец, Л. К. Горяйнова, С. Е. Гульва // Дерматология и венерология. - К., 1973. - Вып. 8. - С. 166-167.

 1. НЕВРОПАТОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ.
 1. Абрамов, В. А. К истории становления реабилитационного направления психиатрической службы Донбасса / В. А. Абрамов // История украинской психиатрии : сб. научных работ. - Харьков, 1994. - Т. 1. - С. 15-16.
 1. Евтушенко, С. К. Истоки донбасской клинической неврологии / С. К. Евтушенко // Здоровье Донбасса. - 2003. - № 3. - С. 36-39.
 1. Миниович, П. А. О состоянии и задачах неврологической помощи в Сталинской области / П. А. Миниович // Вопросы клинической невропатологии и психиатрии. - Сталино, 1960. - С. 7-10.
 1. Сливко И. М. Состояние и задачи психиатрической помощи в Сталинской области / И. М. Сливко, Е. А. Щербина // Вопросы клинической невропатологии и психиатрии. - Сталино, 1960. - С. 11-16.
 1. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ.
 1. История развития оториноларингологической помощи в Донецкой области / Б. А.Шапаренко, А. Б. Сливко, В. М. Фодерман [и др.] // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. - 1967. - № 5. - С. 118-122. 1. ОФТАЛЬМОЛОГІЯ.
 1. Копп И. Ф. Развитие офтальмологической помощи в Донецком бассейне за 40 лет Советской власти / И. Ф. Копп, С. П. Петруня // Офтальмологический журнал. - 1957. - № 7. - С. 405-410.


2.Матяшина, О. М. О развитии травматологической помощи при повреждениях глаз в Донецкой области за годы Советской власти / О. М. Матяшина // Актуальные вопросы офтальмологии. - К., 1967. - С. 8.
3.Роль клиники глазных болезней в развитии офтальмологии Донбасса / К. П. Павлюченко, С. Ю. Могилевский, З. Ф. Белоусова [и др.] // Флагман здравоохранения Донбасса : сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М. И. Калинина. - Донецк, 1998. - С. 69-71.


 1. РАДІОЛОГІЯ.
 1. Поляк, М. С. З історії рзвитку рентгенології в Донбасі / М. С. Поляк, М. С. Каменецький // Укр. радіологічний журнал. - 1995. - Т. 4, вип. 2. - С. 211-214.Х. РЕВМАТОЛОГІЯ.
1. История развития ревматологии в Донецкой области / О. В. Синяченко, В. В. иняченко, В. М. Лобас [и др.] // Сучасне лiкування ревматичних захворювань : тези доп. конф. ревматологiв Украiни. -Донецьк, 1996. - С. 52-53.

XI. ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ.


 1. Драчук, П. С. История развития травматологической службы в г. Горловке / П. С. Драчук, И. А. Лернер // Вопросы травматологии и ортопедии. - К., 1967. - С. 18-24.


2. Казаков, В. М. Травматологічна служба Донбасу за 10 років незалежності України / В. М. Казаков, В. Г. Климовицький // Травма. - 2001. - Т. 2, № 2. - С. 123-125.
3.Новиков, Н. В. Травматологическая служба Донбасса за 40 лет Советской власти / Н. В. Новиков, Н. Г. Шошитаишвили // Сборник научных трудов Ереванского НИИ травматологии и ортопедии. - Ереван, 1959. - № 5. - С. 41-44.


 1. Серенкова, М. Г. К истории развития отечественного протезирования в Донбассе / М. Г. Серенкова // Развитие травматологии и ортопедии в СССР. - М., 1968. - С. 106-109.


5.Становление и развитие травматолого-ортопедической помощи в Донбассе / Т. А.Ревенко, М. В.Ховенко, О. М.Матяшина [и др.] // Вопросы травматологии и ортопедии. - К., 1967. - С. 17-19.
6.Танцюра, В. П. Состояние вертебрологии в Донбассе и пути её организационного совершенствования / В. П. Танцюра // Здравоохранение Донбасса. - 1996. - № 5. - С. 7-12.
7. Травматолого-ортопедическая служба в Донбассе за 50 лет Советской власти /Т. А. Ревенко, М. В. Ховенко, О. М. Матяшина [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1968. - № 5. - С. 81-85.
8. Ховенко, М. В. Развитие ортопедо-травматологической помощи в Сталинской области после Октябрьской революции / М. В. Ховенко // Сборник докл. выездной сессии совместно с научно-опорными пунктами Сталинского НИИ травматологии и ортопедии. - Сталино, 1960. - Вып. 6. - С. 10-16.
XII. ТРАНСПОРТНА МЕДИЦИНА.
1.Гармаш, И. И. Основные итоги и перспективы развития здравоохранения на Донецкой железной дороге / И. И. Гармаш // Материалы 4-й научно-практической конференции врачей Донецкой железной дороги. - Донецк, 1965. - С. 3-8.

XIII. ФТИЗІАТРІЯ.

Маляревський В. М. Голова Юзівського відділу ліги боротьби з туберкульозом.


 1. Савенков, Д. И. Достижения противотуберкулезной помощи в Донецкой области за 50 лет / Д. И. Савенков // Материалы юбилейной научной конференции Донецкого медицинского института. - Донецк, 1967. - С. 127-129.


XIV. ХІРУРГІЯ.

Організатор хірургії, травматології та рентгенології в нашому місті Федір Васильович Берві.
1. Гусак, В. К.Проблемы и перспективы развития кардиохирургической службы Донбасса / В. К. Гусак, Э. Я. Фисталь // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2002. - Т. 2, № 2-3. - С. 114-118.
2. Думанский, Ю. В. История онкологической и радиологической служб Донецкой области / Ю. В. Думанский, А. А. Попадинец, Н. Г. Семикоз // Здравоохр. Донбасса. - 1996. - N 1. - С. 87-90.
3. К 20-летию первой трансплантации почки в Донбассе / В. К. Денисов, В. В. Захаров, Н. Д. Олещенко [и др.] // Клінічна хірургія. – 2006. - № 4-5. - С. 89-90.
4. Организация микрохирургической службы в Донбассе / В. Г. Климовицкий, А. В. Борзых, В. В. Варин [и др.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2001. - № 3. - С. 71-73.


 1. Развитие анестезиолого-реанимационной службы в Донецкой области / Р. И. Новикова, Ю. Д. Байдалин, Г. П. Кобец [и др.] // Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия. - Саранск, 1975. - С. 10-12.


6. Роль профессора кафедры факультетской хирургии К. Т. Овнатаняна в развитии хирургии Донбасса / А. Г. Гринцов, В. М. Лобас, В. М. Кравец [и др.] // Здравоохранение Донбасса. - 1996. - № 1. - С. 80-83.


 1. Серняк, П. С. История трансплантации почки в Донбассе / П. С. Серняк, В. К. Денисов // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 1999. - Т. 8, № 2. - С. 95-97.
 1. Стукало, З. И. К истории организации помощи обожженным в Донецкой области / З. И. Стукало // Ожоги. - Донецк, 1960. - С. 134-135.XV. ЭНДОКРИНОЛОГІЯ.


 1. Дегонский, А. И. Эндокринологическая клиника областной больницы. Очерки истории, актуальные проблемы, перспективы развития / А. И. Дегонский, Н. Д. Халангот, М. Н. Волошина // Флагман здравоохранения Донбасса : сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М.И.Калинина. - Донецк, 1998. - С. 26-29.
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Бібліотека iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....

Бібліотека iconБиблиотека украинской литературы приглашает бібліотека української...
День знаний. «Приходите к нам учиться…!» Выставка учебной литературы. Экскурсия для учителей и преподавателей, студенческой и школьной...

Бібліотека iconБиблиотека украинской литературы приглашает бібліотека української...
День знаний. «Приходите к нам учиться…!» Выставка учебной литературы. Экскурсия для учителей и преподавателей, студенческой и школьной...

Бібліотека iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Сучасні проблеми світлотехніки...
С 89 Сучасні проблеми світлотехніки (2003-2009 рр.) [Текст]: реком список літерат. / Харків нац акад міського госп-ва; уклад.: О....


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск