Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання


НазваниеРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання
страница2/6
Дата публикации05.02.2016
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Математика > Документы
1   2   3   4   5   6


Прийом «Інсерт».

При читанні тексту проти кожного абзацу учні на полях олівцем розташовують позначки. Учні знають, що позначки повинні бути наступні:

«v» якщо те, що вони читають, відповідає тому, що вони знають;

«-»якщо те, що вони читають, суперечить тому, що вони вже знали, або думали, що знали;

«якщо те, що вони читають, є для них новим;

«?» якщо те, що вони читають, незрозуміло, або вони хотіли б одержати докладніші відомості з даного питання.

Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного і уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважними і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.

Як показує досвід, учні легко відзначають, що відоме їм зустрілося в прочитаному, і з особливим задоволенням повідомляють, що нового і несподіваного для себе вони дізналися з того або іншого тексту.

Знак мінус (учень думав інакше) при роботі із старшокласниками працює нечасто. І все-таки від нього не слід відмовлятися.

Дуже цікавим в цьому прийомі є знак «питання». Автори підручників ставлять перед учнями самі різні питання, вчитель на уроці вимагає відповідей на них, а ось місця для питань самих учнів ні в підручниках, ні на уроках немає. Адже відомо, що в поставленому питанні міститься вже половина відповіді. Саме тому знак «питання» дуже важливий в усіх відношеннях. Питання, задані учнями по тій або іншій темі, привчають їх усвідомлювати що знання, одержані на уроці, не кінцеві, що багато чого залишається «за кадром». А це стимулює учнів до пошуку відповіді на запитання, зверненню до різних джерел інформації: можна запитати у батьків, що вони думають із цього приводу, можна пошукати відповідь в додатковій літературі, можна одержати відповідь від вчителя на наступному уроці.

При читанні тексту проти кожного абзацу учні на полях олівцем розташовують позначки. Учні знають, що позначки повинні бути наступні:

« якщо те, що вони читають, відповідає тому, що вони знають;

«-» якщо те, що вони читають, суперечить тому, що вони вже знали, або думали, що знали;

«якщо те, що вони читають, є для них новим;

« якщо те, що вони читають, незрозуміло, або вони хотіли б одержати докладніші відомості з даного питання.

Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного і уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважними і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.

Як показує досвід, учні легко відзначають, що відоме їм зустрілося в прочитаному, і з особливим задоволенням повідомляють, що нового і несподіваного для себе вони дізналися з того або іншого тексту.

Знак мінус (учень думав інакше) при роботі із старшокласниками працює нечасто. І все-таки від нього не слід відмовлятися.

Дуже цікавим в цьому прийомі є знак «питання». Автори підручників ставлять перед учнями самі різні питання, вчитель на уроці вимагає відповідей на них, а ось місця для питань самих учнів ні в підручниках, ні на уроках немає. Адже відомо, що в поставленому питанні міститься вже половина відповіді. Саме тому знак «питання» дуже важливий в усіх відношеннях.

Питання, задані учнями по тій або іншій темі, привчають їх усвідомлювати що знання, одержані на уроці, не кінцеві, що багато чого залишається «за кадром». А це стимулює учнів до пошуку відповіді на запитання, зверненню до різних джерел інформації: можна запитати у батьків, що вони думають із цього приводу, можна пошукати відповідь в додатковій літературі, можна одержати відповідь від вчителя на наступному уроці.

 • «Маркувальна таблиця».

З метою дослідження фактів, доказів, формування вміння висловлюйте свої пропозиції, думки, ідеї, а також з метою виховання поваги до думки однокласників застосовую такий прийом як «Маркувальна таблиця».

Аналізувати учні можуть по декільком напрямкам: “це я вже знаю”, “це я чув”, “це не знаю”. Інший приклад: “це я розумію й поясню іншому”, “це я розумію, але пояснити не зможу”, “це я не розумію”.

v

+

(-)

?

 

 

 

 

Підсумкова таблиця має вигляд:


 Приклад   використання   прийому   «Маркувальна таблиця» на уроці алгебри в 11класі по темі «Статистика».

У ході підготовки до уроку ви збирали інформацію, користувалися різними термінами. Зараз вам буде запропонована таблиця. Укажіть, які слова в  ній відносяться до статистичних термінів. Для цього  використовуйте позначки «+», «-», «?», «v», які будуть означати відповідно:

«+» - да

«-» -  немає

«?» - сумніваюся

«v» - не знаю, чи   ставиться це слово до статистичної інформації:
Чи статистичний це термін?

Відповідь

(+,-,?,v)

1

Розмах

 

2

Конкуренція

 

3

Співробітництво

 

4

Мода

 

5

Середнє арифметичне

 

6

Частота

 

7

Прибуток

 

8

Кредит

 

9

Інтервальний ряд

 

10

Репрезентативність

 


Для більш швидкого підрахунку даних заповните, будь ласка, таблицю частот знаків:


Таблиця частот

+

-

?

v
 • Прийом «Асоціативний кущ»

Асоціація спонукає до вільного і відкритого мислення.

При складанні асоціативного куща учні дотримуються таких правил:

 • Записують в центрі ключове слово чи фразу, виділяють її певним образом.

 • Записують будь-які слова чи фрази, які спадають на думку.

 • Ставлять знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість.

 • Записують всі ідеї, які з’являються.

 • Після заповнення «куща» учні визначають проблеми чи теми, для розгляду яких необхідна додаткова інформація.

Це педагогічний прийом, який розвиває варіантність мислення, здатність установлювати всебічні зв'язки й відносини досліджуваної теми (поняття, явище, подія). Використовую на початку вивчення теми з метою актуалізації знань та вкінці – для систематизації знань, на етапах актуалізації і рефлексії, а також під час групової роботи.

 Приклад   використання   прийому   «Асоціативного куща»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Середня лінія трикутника».

Ключовим словом «Асоціативного куща» є середня лінія трикутника. Учні по черзі заповнюють «гілочки» куща. Потім розкривають зміст.


Теорема Фалеса и её связь с треугольникомСвойства

ОпределениеСредняя линия треугольникаЗадачи на построениеЗадачи на вычисление

Задачи на доказательство


 • Прийом «Своя опора»

Пропоную учням скласти опорний конспект теми, яку вивчаємо. Іноді провожу конкурс на кращу «шпаргалку».

 • Прийом “Ромашка” Блума

Застосовую при вивченні нового матеріалу. Пропоную учням, як варіант домашнього завдання, скласти по темі питання, враховуючи їх призначення.

Прийоми «Своя опора» і «Ромашка» Блума допомагають учням краще опанувати тему, яку вивчаємо.

З метою усвідомлення і осмислення знань застосовую прийом «Концептуальна таблиця»

Приклад   використання   прийому   «Концептуальна таблиця» на уроці алгебри в 9 класі під час вивчення теми «Функції»

Пропоную учням заповнити таблицю, працюючи в групах. Потім провести обговорення й порівняння результатів.


Вид функції

Область визначення

Область значень

Зростання

спадання

Парність

Нулі функції

y = kx +b

 

 

 

 

 

y = ax2+bx+c

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 • Побудова структурно-логічної схеми досліджуваного матеріалу.

Використовую як на уроці, так і в якості домашнього завдання (особливо в старших класах).

Приклад використання на уроці алгебри в 8 класі під час вивчення теми «Квадратні рівняння»

 • Прийом «Розумовий куб»

Для застосування цього прийому використовую пластиковий кубик з дитячого конструктора, ребро якого 10см. На кожній грані кубика записую одне з питань, на які треба дати відповідь. Учень кидає кубик і відповідає на питання, яке йому випало на певній грані. Така робота надає мені можливість створювати ігрові моменти. Застосовую цей прийом під час індивідуального чи фронтального опитування, а також при груповій роботі. Використовую різні підказки для мислення:

 • опишіть це,

 • зрівняєте це,

 • дайте асоціацію цьому,

 • проаналізуйте це,

 • застосуєте це,

 • дайте аргументи за або проти цього

Приклад   використання   прийому   «Кубик» на уроці геометрії в 10 класі під час вивчення теми «Паралельність площин». На гранях кубика в стислому виді написано:

 • означення паралельних площин,

 • ознака паралельних площин,

 • існування площини,паралельної даній площині,

 • побудова паралельних площин,

 • властивості паралельних площин,

 • своя задача

Таким чином, на уроках математики можна перевірити «кубуванням» усі математичні поняття.

 • «М’ячик екзаменатор»

Гарним помічником на уроках є м'ячик - екзаменатор, до поверхні якого, за бажанням, можна прикріпити будь-яку інформацію, починаючи від табличного множення, формул скороченого множення, прогресії і т.д. Перекидаючи м'яч один одному хлопці виконував завдання, проговорюючи його вголос. При цьому інші учні контролюють правильність формулювань і виконання завдань. Це досить активна форма роботи, що дозволяє посуватися, навіть пострибати

 • Прийом «Лови помилку».

Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:

 • на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні

 • у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення

 • наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.

Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді.

 Приклад   використання   прийому   «Лови помилку»   на уроці алгебри   в 8 класі під час вивчення теми «Перетворення виразів, що містять квадратні корені»

Ще один прийом з розряду «знайди помилку» використовую при фронтальній роботі із класом. Демонструю розв’язок завдання. Якщо учень згодний з відповіддю, то показує розкриту долоню, якщо ж ні – закриту.

Щоб урізноманітнити цей прийом залучаю учнів до домашньої підготовки завдання з помилками, яке в класі розв’язують інші школярі. Цей же методичний прийом застосовую як командну гру. Команди готують вдома (або на уроці) завдання і обмінюються текстами. Користь подвійна – чия команда краще заховає свої помилки і хто більше і швидше їх знайде.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconХарківської обласної ради
«Педагогічний вісник «Умови успішного розвитку дитини». Розвиток навичок самостійної діяльності учнів на уроках історії та в позаурочний...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconУрок музичного мистецтва у 4 класі з використанням інноваційних технологій...
«Бемоль, використання у вправі, сольфеджування. Українська народна пісня «Ой на горі та й женці жнуть». Сприймання. Українська народна...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання icon«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»
Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин І рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, прищипити...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconУрок истории в 5 классе. Тема: «Финикийцы лучшие морские торговцы...
Цель урока: дать представление о Финикии как морской цивилизации через использование проблемного диалога как средства развития ключевых...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconКонкурсная работа на тему: использование методик рейтинговой оценки...
Целью данной работы является разработка практических рекомендаций касательно усовершенствования методик рейтинговой оценки деятельности...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconІнструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconКурсовая работа по теме: «Применение современных фитнес методик на...
«Применение современных фитнес – методик на уроках физической культуры в школе третьей ступени»

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання icon2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 16
Розвиток конкурентного середовища І підвищення ефективності та прозорості ринків; 11

Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик І технологій навчання iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск