Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено


Скачать 301.79 Kb.
НазваниеЗаконом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено
страница1/3
Дата публикации19.02.2017
Размер301.79 Kb.
ТипЗакон
h.120-bal.ru > Право > Закон
  1   2   3


ТЕСТОВІ ПИТАННЯ В ЧАСТИНІ ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Номінація “Кращий керівник


 1. Конституція України набула чинності:
 1. За формою державного устрою Україна є:
 1. За формою правління Україна є:
 1. На сучасному етапі в Україні запроваджена:
 1. Єдиним джерелом влади в Україні є:
 1. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить:
 1. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може розглядатися Верховною Радою України за пропозицією:
 1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить:
 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:
 1. Президента України приводить до Присяги:
 1. У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання його обов’язків покладається на:
 1. Кабінет Міністрів України складає повноваження:
 1. Державну політику у сфері державної служби визначає:
 1. Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII на державну службу не може вступити особа, яка:
 1. Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII визначено:
 1. Серед дисциплінарних проступків державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII є:
 1. До державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII застосовується такий вид дисциплінарного стягнення:
 1. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, можуть встановлюватись:


19. Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:
20. Реальний конфлікт інтересів це:
21. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику є:


 1. Державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових є:
 1. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються:
 1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється:
 1. Очищення влади (люстрація) – це:
 1. Згідно з антикорупційним законодавством обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 1. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 1. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений строк добровільно такі обставини не усунуто:
 1. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/ звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів:
 1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування притягаються до:

Номінація “Кращий спеціаліст


 1. Згідно з Конституцією Україна є:
 1. На сучасному етапі державотворення в Україні запроваджена:
 1. Згідно з Конституцією України, найважливішими функціями держави та справою всього Українського народу є:
 1. Народ України здійснює владу:
 1. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах:
 1. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно:
 1. Який з перелічених органів державної влади є найвищим в системі органів виконавчої влади в Україні ?
 1. Президент України є:
 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:
 1. Державна служба – це:
 1. Органом управління державною службою в Україні є:
 1. Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII визначено:
 1. Серед дисциплінарних проступків державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII є:
 1. До державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII застосовується такий вид дисциплінарного стягнення:
 1. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:
 1. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються:
 1. При прийнятті на державну службу:
 1. Підтвердьте або спростуйте твердження:
 1. Однією із підстав для припинення державної служби є:
 1. Очищення влади (люстрація) – це:
 1. Потенційний конфлікт інтересів на державній службі - це:
 1. Державним службовцям за сумісництвом не дозволено займатись:
 1. Згідно з антикорупційним законодавством обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 1. За корупційні правопорушення передбачено такі види відповідальності:


25. Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:


 1. Державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових є:


27. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
 1. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 1. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений строк добровільно такі обставини не усунуто:
 1. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/ звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів:


ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ВОЛОДІННЯ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ СУЧАСНИМИ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Номінація «Кращий керівник»


  1. Інформаційні технології – це:
  1. Система управління базами даних – це:
  1. Для створення графічної інформації не пристосовані:
  1. Гіпертекст - це:
  1. Гіперпосилання на Web-сторінці можуть забезпечувати перехід:
  1. Модем – це:
  1. За допомогою комбінації яких клавіш можна вставити скопійований фрагмент?
  1. Викликати контекстне меню можна натиснувши:
  1. Кнопка F1 викликає :
  1. Кнопка Insert призначена для :
  1. Зазначте перелік компонентів стандартного пакету Microsoft Office:
  1. З яких елементів будується таблиця в режимі конструктора у СУБД Access?
  1. Виділений блок тексту в редакторі Word означає, що:
  1. При копіюванні формул в MS Excel:
  1. Які дії не рекомендується виконувати при увімкненому комп’ютері?Номінація «Кращий спеціаліст»


   1. Інформаційні ресурси – це:
 1. Структура бази даних – це:
 1. Кнопка Reset системного блоку призначена для:
 1. Де можуть бути розташовані колонтитули?
 1. Електронні таблиці - це:
 1. Програми для обробки інформації, що представлена у вигляді таблиць, є:
 1. Текстовий процесор, призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:
 1. Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?
 1. Клавіша Delete призначена для:
 1. Клавіша Num Lock призначена для:
 1. Як вирізати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?
 1. Зазначте перелік компонентів стандартного пакету Microsoft Office:
 1. З яких елементів будується таблиця в режимі конструктора у СУБД Access?
 1. Виділений блок тексту в редакторі Word означає, що:
 1. При копіюванні формул у MS Excel:


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ВОЛОДІННЯ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ СУЧАСНИМИ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Номінація «Кращий керівник»
1. Створити на робочому столі папку і назвати її своїм прізвищем (всі наступні документи створювати в цій папці).
2. Створити документ MS Word і назвати його "Kerivnyk_1".

 1. Відкрити документ "Kerivnyk_1" (далі виконати наступні дії).

 1. Набрати наступний текст та відформатувати його за такими вимогами:

 • шрифт – Arial, 14 кеглем;

 • вирівнювання – такі заголовки як "ЗАКОН УКРАЇНИ", "Про державну службу", "Розділ І", "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ" – вирівнювання «По центру», решта тексту – "За шириною";

 • міжрядковий інтервал – "Полуторний" (1,5 Lines);

 • абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);

 • верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну службу

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба та державний службовець

1. Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconОрган товариства неврологів, психіатрів та наркологів україни
Амн україни Свідоцтво про державну реєстрацію №368 від 10. 01. 94 р. Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту неврології, психіатрії...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconСписок використаних джерел
Закон України „Про рекламу” від 03. 07. 96 г. №270/96- вр. «Про рекламу», із змінами та доповненнями

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconДержавний вищий навчальний заклад
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Н а к а з мон україни №161 від 06. 93 р

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено icon2 дипломатичний паспорт
Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок виїзду з України І в'їзду в Україну громадян України" Кабінет Міністрів України...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconБахмутчини Донецьк "Східний видавничий дім"
Бахмутського краю від початку його заселення І до наших днів. Яскраві події І непересічні особистості, багатий фактичний матеріал,...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconЦивільний захист. До тем для дипломних робіт
Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconСучасні тенденції розвитку держави та права україни
України. Автори, включених до збірки статей, намагаються запропонувати нові, власні підходи до вирішення питання оптимізації державотворення...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconІнструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconComputational Problems of Electrical Engineering
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Законом України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 №889-viii визначено iconComputational Problems of Electrical Engineering
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск