Навчальна програма


НазваниеНавчальна програма
страница1/23
Дата публикации28.06.2015
Размер3.64 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ І СКЕЛЕЛАЗІННЯ УКРАЇНИ

АЛЬПІНІЗМ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ПІДГОТОВКИ АЛЬПІНІСТІВ

Київ - 2008
АЛЬПІНІЗМ:
Навчальна програма підготовки альпіністів для спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські та гірські клуби, для всіх альпіністських заходів навчального, тренувального, спортивного та фізкультурного характеру.
Програму підготували:


В.Д. Моногаров

-

доктор біологічних наук, професор,

заслужений тренер України;

І. К. Кавер

-

інструктор-методист I категорії з альпінізму,

Голова Комісії з підготовки кадрів Федерації альпінізму і скелелазіння України;

О. С. Фомін

-

інструктор-методист I категорії з альпінізму,

Голова спортивно-технічної комісії Федерації альпінізму і скелелазіння України;

О. В. Холопцев

-

інструктор-методист I категорії з альпінізму,

член Комісії з підготовки кадрів Федерації альпінізму і скелелазіння України.


Програма обговорена та ухвалена Федерацією альпінізму і скелелазіння України, отримала експертну оцінку фахівців Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту й Вченої ради ДНДІФКС.

Відповідальний за випуск В.Г.Свинцова

Редактор О.П.Моргушенко

© Республіканський науково-методичний кабінет

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
ВСТУП
Альпінізм (нім. - Alpen, франц. - Alpes, від кельського аlp - висока гора) – специфічний вид діяльності людини, пов’язаний зі сходженнями на гірські вершини із суто спортивних, господарських, військових, романтичних або естетичних розумінь.

Така діяльність людини супроводжується її перебуванням у горах, як правило, у високогірній зоні.

Умови високогір’я характеризуються певними складностями і небезпеками для людей, які знаходяться у високогір’ї та пересуваються гірськими маршрутами. Тому альпінізм можна визначити ще як систему знань, умінь і навичок, що дозволяють людині успішно і безпечно знаходитися і діяти в умовах високогір’я, підніматися на гірські вершини з будь-якою метою, у тому числі й спортивною.

Альпінізм як вид спорту - це сходження на вершини гір складними, важкодоступними маршрутами. Долаючи маршрути, альпіністи мають враховувати характер гірського рельєфу, життєдіяльність гір, висоту вершин над рівнем моря, кліматичні та метеорологічні умови, складний для подолання скельний, сніговий і льодовий рельєфи, гігантські льодовики з тріщинами, проваллями, різку зміну температури й погоди, сильні зливи, грози надзвичайної сили, ураганні вітри, селі, обвали, снігові лавини, недостатність кисню - обставини, що можуть бути небезпечними для життя людини. Альпініст має орієнтуватися при пересуванні в горах, володіти технікою пересування на різних гірських рельєфах за різних погодних умов, організовувати місця відпочинку (бівуаки), забезпечувати безпеку собі та своїм партнерам по команді. Це розвиває фізичну силу, волю і наполегливість, сміливість і рішучість, терпіння і мужність, відвагу, чіткість і дисциплінованість, обережність і самоконтроль, орієнтування у виборі шляху.

Навчальна програма підготовки альпіністів спрямована на набуття тими, хто займається альпінізмом, потрібних знань, умінь і навичок для успішного і безаварійного пересування в горах, проходження гірських перевалів і підйому на вершини гір обраними маршрутами, у тому числі й зі спортивною метою.

Програма розроблена для альпіністської підготовки на базі спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські й гірські клуби, а також на всіх альпіністських заходах навчального, тренувального, спортивного і фізкультурного характеру і є основним документом для планування та організації навчально-тренувальної та виховної роботи.

Програма включає як кваліфікаційну і методичну частини (розділи “Загальна характеристика підготовки. Рівні кваліфікації”, “Організація навчально-тренувального процесу”), так і власне навчальний матеріал (розділи “Початкова підготовка”, “Спортивна підготовка”, “Спортивне вдосконалення”, “Спортивна майстерність”).

Програма об’єднує в єдине ціле навчання, тренувальний процес, контроль, добір і сходження у межах підготовки і змагань. При цьому річний цикл занять альпінізмом поділяється на підготовчий (за місцем проживання й у горах) та основний (як правило, у великих горах - на навчально-тренувальних сходженнях і змаганнях, у тому числі кваліфікаційних) періоди.

Для інтегральної оцінки результатів навчання і виховання альпіністів у програмі вводяться кваліфікаційні рівні (КР), що характеризують комплексну підготовленість до сходжень відповідної категорії складності. Кожний з них визначається обов’язковим обсягом знань і умінь, який випереджує важкість сходжень даного рівня (категорії складності). Підготовка альпініста до сходження диференціюється тренером ще на етапі календарного планування підготовчого періоду, коли залежно від оцінки підготовленості спортсмена можливим є розширення обсягу занять, їх повторення, вивчення за місцем проживання тем, що відводяться на засвоєння в горах. Календарний план може вважатися прийнятним, якщо забезпечує необхідний рівень підготовки.

Програма є обов’язковою для всіх організацій альпіністів та альпіністських заходів, що проводяться під егідою Федерації альпінізму і скелелазіння України (ФАіС України), і спрямована на забезпечення мінімально необхідного рівня підготовленості спортсменів на кожному етапі їх навчання і спортивного удосконалення для безаварійного здійснення сходження. Програма може бути також рекомендована іншим організаціям України, що працюють у цій галузі.
1. Загальна характеристика підготовки.

Рівні кваліфікації
Основні завдання підготовки:

формування умінь і навичок безпечного пересування на різних гірських рельєфах, організації життя і спортивних занять у горах, виходу з надзвичайних ситуацій та надання допомоги;

збагачення науково-технічними знаннями, що допомагають жити в умовах високогір’я: метеорології, географії, історії, геології, гляціології, медицини катастроф, екології, радіозв’язку;

становлення соціально-економічних позицій спортсмена у суспільстві, забезпечення ефективної діяльності у середовищі мешкання.

Для класифікації етапів навчання і фактичної підготовленості альпіністів уводяться дев’ять рівнів альпіністської кваліфікації:

два рівні початкової підготовки (ПП) - ПП-1 і ПП-2;

два рівні спортивної підготовки (СП) - СП-1 і СП-2;

два рівні спортивного вдосконалення (СВ) - СВ-1 і СВ-2;

три рівні спортивної майстерності (СМ) - СМ-1, СМ-2 і СМ-3.

Перший КР (ПП-1) відповідає знанням та умінням, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 1Б категорії складності ( к.с.) у складі навчальної групи. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст-початківець повинен пройти попередню підготовку в альпіністській секції за місцем проживання і після навчання в горах за відповідною програмою здійснити заліково-екзаменаційні сходження 1Б к.с. (два сходження в горах Криму або одне у великих горах) з позитивною рекомендацією тренера (інструктора альпінізму). КР ПП-1 завершується виконанням нормативу “Альпініст України”.

Другий КР (ПП-2) відповідає знанням і умінням, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 2А і 2Б к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст має бути підготовлений в обсязі ПП-1, виконати норматив “Альпініст України”, пройти підготовку за програмою, що відповідає рівню ПП-2, мати досвід двох сходжень 1Б к.с. на вершини понад 3000 м або у Криму в період з листопаду по березень і здійснити екзаменаційні сходження 2А і 2Б к.с. (відповідно до Правил сходжень) з позитивною рекомендацією тренера (інструктора альпінізму). Досягнення КР ПП-2 надає альпіністу можливість виконання ІІІ спортивного розряду з альпінізму відповідно до розрядних вимог при дотриманні Правил сходжень.

Третій КР (СП-1) відповідає знанням і умінням, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 3А к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість в обсязі ПП-2, пройти підготовку за програмою, що відповідає рівню СП-1, набути досвід двох сходжень 2Б к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму маршрутами 3А к.с.) та по два сходження 2А і 2Б к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершини понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах маршрутами 3А к.с.) і здійснити контрольне сходження 3А к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень) з позитивним висновком тренера (інструктора альпінізму).

Четвертий КР (СП-2) відповідає знанням і умінням, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 3Б к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість у повному обсязі СП-1, пройти підготовку за програмою, що відповідає рівню СП-2, набути досвід двох сходжень 3А к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму на маршрутах 3Б к.с.) та двох сходжень 3А к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах на маршрутах 3Б к.с.), пройти контрольний маршрут 3Б к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень) з позитивним висновком тренера (інструктора альпінізму). Досягнення КР СП-2 надає альпіністу можливість виконання ІІ спортивного розряду з альпінізму відповідно до розрядних вимог при дотриманні Правил сходжень.

П’ятий КР (СВ-1) відповідає знанням, умінням і навичкам, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 4А і 4Б к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість у повному обсязі СП-2, пройти відповідні до вимог рівня СВ-1 тренувальні заняття в основному періоді, здійснити два сходження 3Б к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму на маршрутах 4А і 4Б к.с.) та два сходження 3Б к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах на маршрутах 4А і 4Б к.с.), пройти контрольні маршрути 4А і 4Б к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень).

Шостий КР (СВ-2) відповідає знанням, умінням і навичкам, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 5А к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість у повному обсязі СВ-1, пройти в основному періоді тренувальні заняття, що відповідають вимогам рівня СВ-2, набути досвід двох сходжень 4Б к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму на маршрутах 5А к.с.) та двох сходжень 4Б к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах на маршрутах 5А к.с.), пройти контрольний маршрут 5А к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень). Досягнення КР СВ-2 надає альпіністу можливість виконання І спортивного розряду з альпінізму відповідно до розрядних вимог при дотриманні Правил сходжень.

Сьомий КР (СМ-1) відповідає знанням, умінням і навичкам, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 5Б к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість у повному обсязі СВ-2, пройти в основному періоді тренувальні заняття, що відповідають вимогам рівня СМ-1, набути досвід двох сходжень 5А к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму на маршрутах 5Б к.с.) та двох сходжень 5А к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах на маршрутах 5Б к.с.), пройти маршрут 5Б к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень).

Восьмий КР (СМ-2) відповідає знанням, умінням і навичкам, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 6А к.с. Для досягнення цієї кваліфікації альпініст повинен мати підготовленість у повному обсязі СМ-1, пройти відповідні до вимог рівня СМ-2 тренувальні заняття в основному періоді, набути досвід двох сходжень 5Б к.с. у Криму з листопада по березень (для наступних сходжень у Криму на маршрутах 6А к.с.) та двох сходжень 5Б к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м (для наступних сходжень у цих горах на маршрутах 6А к.с.), пройти маршрут 6А к.с. (у належних горах і відповідно до Правил сходжень). Досягнення КР СМ-2 надає альпіністу можливість виконати розрядні нормативи кандидата у майстри спорту з альпінізму відповідно до розрядних вимог при дотриманні Правил сходжень.

Дев’ятий КР (СМ-3) відповідає знанням, умінням і навичкам, мінімально достатнім для успішного здійснення сходжень 6Б к.с. Для цього альпініст повинен мати підготовленість в обсязі критеріїв КР СМ-2, пройти відповідні рівню СМ-3 тренування в основному періоді, набути досвід двох сходжень 6А к.с. у Криму з листопада по березень (для сходжень у Криму на маршрутах 6Б к.с.) та двох сходжень 6А к.с. в інших гірських районах світу будь-якої пори року на вершину понад 3000 м і пройти маршрут 6Б к.с. (відповідно до Правил сходжень). Досягнення КР СМ-3 надає альпіністу можливість виконання нормативних вимог для одержання звання “Майстер спорту України” з альпінізму.
1.1. Принципи, способи та методи підготовки
Основні принципи альпіністської підготовки:

одночасне оволодіння прийомами пересування в горах, вивчення засобів безпеки та опанування прийомів страхування;

дотримання головного принципу дидактики - від простого до складного і принципів активності, систематичності, наочності, доступності, тривкості переходу від знань до умінь і навичок в освоєнні прийомів;

багаторазове повторення навчального матеріалу з нарощуванням інтенсивності навчання, дотримання єдності теорії й практики;

застосування в навчанні різноманітних форм змагань і створення в групах підготовки умов для здорової конкуренції та товариськості;

виховання таких якостей, як сила волі, свідомість, сміливість, рішучість, почуття обов’язку, обережність, спостережливість, уважне ставлення до напарника.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчальна програма iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....

Навчальна програма iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Навчальна програма iconПрограма факультативного курсу Укладачі
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...

Навчальна програма iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...

Навчальна програма iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Навчальна програма iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Навчальна програма iconПрограма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск