Навчальна програма


НазваниеНавчальна програма
страница14/23
Дата публикации28.06.2015
Размер3.64 Mb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Спорт > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

4.2.2.4. Технічна підготовка здійснюється у формі сходжень, а також групових тренувань під керівництвом тренера. Тренування проводяться не рідше 1 разу на тиждень, а також на виїздах і навчально-тренувальних заняттях в основному періоді підготовки у горах. Тривалість тренувань і занять залежить від теми занять. Метою технічної підготовки є розвиток умінь і вироблення навичок, що відповідають рівню вирішення завдань на етапі СП-2. Зміст наведений у табл. 24.

4.2.2.5. Спеціальна підготовка проводиться у підготовчому та основному періодах у формі практичних занять під керівництвом тренера. Практичні заняття зі спеціальної підготовки рекомендується проводити в польових умовах (на виїздах на природу). Мета - розвиток знань, умінь, вироблення та закріплення навичок, що відповідають вимогам СП-2. Зміст спеціальної підготовки наведений у табл. 25.

4.2.2.6. Кількість годин, що відводиться на вивчення перелічених вище тем, є мінімально необхідною. На розсуд тренера вона може бути збільшена. Допускається окремі теми занять переносити з підготовчого періоду до основного і навпаки.

4.2.3. Змагання на КР СП-2

4.2.3.1. Змагання між альпіністами, які готуються до досягнення четвертого кваліфікаційного рівня, проводяться з метою підвищення їх активності та об’єктивної оцінки знань, умінь і навичок, що розвилися в результаті попередніх рівнів підготовки і поточної підготовки. Рекомендується проведення змагань із ЗФП (біг, підтягування, віджимання, лазіння по канату тощо), технічної підготовки (техніка пересування на скелях, снігу, льоду або імітації льоду), спеціальної підготовки (питання долікарської допомоги, організація транспортування постраждалого та його транспортування тощо).

Таблиця 24

Практичні заняття з технічної підготовки для груп КР СП-2, год.

Тема

Підготовчий

період

Основний

період

Усьо-го

Удосконалення прийомів страхування та

самострахування. Робота на страхувальному стенді.

Динамічне страхування


6


6


12

Удосконалення техніки пересування і страхування

на скелях. Іспит за темою

60

12

72

Удосконалення техніки пересування і страхування

на снігу. Іспит за темою

-

9

9

Удосконалення техніки пересування і страхування

на льоду. Іспит за темою

10

12

22

Організація і тактика сходжень.

Складання тактичних планів. Підготовка схем

походів, описів маршрутів, орієнтири в горах


-2


2

Виконання контрольних нормативів

із загальнофізичної підготовки та

заліки із теоретичної частини програми


12


-


12

Перевірка знань та підготовленості

(загальнофізичної та спеціальної)

-

4

4

Разом …

88

45

133


Таблиця 25

Практичні заняття зі спеціальної підготовки для груп КР СП-2, год.

Тема

Підготовчий період

Основний період

Усьо-

го

Організація бівуаку на морені, скелях, на снігу і

льоду. Накопичення досвіду в процесі сходження

-

4

4

Надання долікарської допомоги в горах і

підготовка до транспортування постраждалого.

Повторення цього тематичного матеріалу з СП-1


8


10


18

Удосконалення транспортування постраждалого

підручними засобами на гірському рельєфі.

Повторення цього тематичного матеріалу з СП-1


-


24


24

Здійснення сходжень (навчально-тренувальних та

екзаменаційного 2А (2Б), 3А і 3Б к.с.)

-

50

50

Разом …

8

88

96

4.2.4. Контроль на КР СП-2

4.2.4.1. Поточний контроль результатів підготовки проводиться тренером у ході кожного заняття. Його результати враховуються при видачі індивідуальних завдань.

4.2.4.2. Періодичний контроль охоплює теоретичну, загальнофізичну, технічну і спеціальну підготовку. Його рекомендується проводити не рідше 1 разу на квартал за пройденими на момент перевірки розділами програми.

4.2.4.3. Підсумковий контроль проводиться після завершення підготовчого періоду (перед виїздом у гори). В цей час альпініст повинен показати наявність знань і умінь, що відповідають КР СП-1, а також:

знати:

правила сходжень, принципи класифікації маршрутів;

сучасні методи та засоби тренування в альпінізмі;

керівні документи ФАіС України та Мінсім’ямолодьспорту;

лікарський контроль і самоконтроль при заняттях альпінізмом;

долікарську допомогу при складних випадках травм і захворювань;

небезпеки на комбінованих маршрутах і заходи обережності;

організацію і тактику сходжень спортивної групи на скельних, сніжно-льодових і комбінованих маршрутах;

питання геоморфології;

уміти:

оцінити труднощі й небезпеки маршруту 1Б - 3А к.с.;

пересуватися на скелях вище середньої важкості з ділянками 5-ї к.с. з верхнім страхуванням, по перилах, з перестьобуванням та у зв’язці;

долати з нижнім страхуванням ділянки скель 4-5-ї к.с.;

організовувати взаємодію зв’язок на підйомі й спуску, а також пункти та бази страхування на скелях;

здійснювати динамічне страхування партнера на крутих скелях;

організовувати різні види спуску по мотузці;

долати різноманітні форми льодового рельєфу з верхнім і нижнім страхуванням, а також у зв’язці, на льодових стендах або природному льоду;

надавати долікарську допомогу постраждалому і підготовити його до транспортування;

організовувати транспортування постраждалого підручними засобами на скелях та пересіченій місцевості;

готуватися до сходжень 2-3Б к.с.;

здати контрольні нормативи (табл. 26).

Таблиця 26

Нормативні вимоги зі спеціальної фізичної та технічної підготовки

на КР СП-2

Контрольна вправа

Чоловіки

Жінки

Підтягування на поперечці, к-сть разів

10

3

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, к-сть разів

20

15

Присідання на лівій та правій нозі (“пістолетик”), к-сть разів

10+10

6+6

Зачіпка (змішаний або простий вис на передніх

фалангах пальців), с

70

-

Проходження колоди з опущеними руками та поворотом на

360° посеред колоди, к-сть проходжень/поворотів

2/2

2/2

Крос по пересіченій місцевості (чоловіки - 5000 м;

жінки - 2000 м), хв.

21,0

8,5

Пройти вільним лазінням з верхнім страхуванням скельну

трасу 3-5-ї к.с. довжиною 15-20 м

+

+

Піднятися по перилах скельною стінкою крутістю до 75о

довжиною 15 м, спуститися нею сидячи на мотузці

+

+

Результати підсумкового контролю фіксуються в довідці про виконану роботу в підготовчому періоді (перед виїздом у гори) і свідчать про відповідність фактичної підготовленості альпініста до роботи в основному періоді підготовки до повного виконання вимог КР СП-2.

Довідка (особова картка спортсмена) з характеристикою-рекомендацією тренера вручається альпіністу, який пройшов підсумкове тестування. Ці документи надаються до навчальної частини альпініади (або іншого альпіністського заходу в горах) і тренеру основного періоду підготовки.

4.2.5. Зведений навчальний план підготовки на КР СП-2 наведений у табл.27.

4.2.6. Приблизний річний графік розподілу навчальних годин для груп КР СП-2 наведений у табл. 28.

Таблиця 27

Навчальний план підготовки на КР СП-2 (зведений), год.

Тема заняття

Підготовчий період

Основний період

Усьо-

го

Лек-ції

Само-

стійно

Прак-тика

Лек-ції

Прак-тика

1

2

3

4

5

6

7

Лікарський контроль і самоконтроль при

заняттях альпінізмом (поглиблений матеріал)

1

-

-

-

-

1

Кращі сходження останніх років

1

-

-

-

-

1

Сучасні методи та засоби тренування в

альпінізмі

2

2

-

-

-

4

Загальна і спеціальна фізична підготовка

альпініста

2

-

-

-

-

2

Правила сходжень. Принципи класифікації

маршрутів. Залік з правил сходжень

2

2

-

2

-

6

Керівні документи ФАіС України та

Мінсім’ямолодьспорту

2

-

-

-

-

2

Заходи безпеки при заняттях альпінізмом

-

-

-

2

-

2

Небезпеки на комбінованих маршрутах.

Заходи обережності

2

-

-

1

-

3

Аналіз нещасних випадків з альпіністами в

минулому сезоні

-

-

-

2

-

2

Організація і тактика рятувальних робіт

у горах

-

-

-

2

-

2

Організація і тактика сходжень спортивної

групи на скельних, комбінованих і сніжно-

льодових маршрутах


4


4


-


2


-


10

Вирішення ситуаційних завдань стосовно

проходження різних маршрутів


8


6


-


-


-


14

Питання геоморфології в горах

2

-

-

-

-

2

Удосконалення прийомів самострахування і

страхування на скелях. Робота на страхуваль-

ному стенді. Динамічне страхування


-


-


6


-


6


12

Продовження табл. 27

1

2

3

4

5

6

7

Удосконалення техніки пересування і

страхування на скелях. Іспит за темою

-

-

60

-

12

72

Удосконалення техніки пересування і

страхування на снігу. Іспит за темою

-

-

-

-

9

9

Удосконалення техніки пересування і

страхування на льоду. Іспит за темою

-

-

10

-

12

22

Організація і тактика сходжень

-

-

-

-

2

2

Загальна і спеціальна фізична підготовка

альпініста

-

-

300

-

-

300

Виконання контрольних нормативів із

загальнофізичної підготовки

та заліки з теоретичної частини програми


2


-


12


-


-


14

Перевірка знань і підготовленості -

загальнофізичної та спеціальної

-

-

-

2

4

6

Організація бівуаку на морені, скелях, на

снігу і льоду

-

-

-

-

4

4

Надання долікарської допомоги при складних

випадках травм і захворювань

2

-

-

2

-

4

Надання долікарської допомоги в горах і під-

готовка до транспортування постраждалого

-

-

8

-

10

18

Удосконалення транспортування

постраждалого підручними засобами

на гірському рельєфі


-


-


-


1


24


25

Радіозв’язок у горах та особливості

радіозв’язку в районі сходжень

-

-

-

1

-

1

Консультації стосовно маршрутів

-

-

-

2

-

2

Здійснення сходжень

(навчально-тренувальних, кваліфікаційних та

екзаменаційного - 2А (2Б), 3А і 3Б к.с.)


-


-


-


-


50


50

Розгляд занять і сходжень

-

-

-

5

-

5

Разом …

30

14

396

24

133

597

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Похожие:

Навчальна програма iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....

Навчальна програма iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Навчальна програма iconПрограма факультативного курсу Укладачі
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...

Навчальна програма iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей...

Навчальна програма iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Навчальна програма iconПрограма 5 9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням...
Сегодня изучение литературы призвано привлечь учащегося к процессу субъективизации знаний, познания окружающего мира и самого себя...

Навчальна програма iconПрограма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск