2 дипломатичний паспорт


Название2 дипломатичний паспорт
Дата публикации01.07.2015
Размер87.8 Kb.
ТипДиплом
h.120-bal.ru > Спорт > Диплом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 


від 27 січня 1995 р. N 57

Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України


Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2001 року N 1758,
 від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 28 липня 2004 року N 962,
 від 11 липня 2007 року N 932,
від 17 квітня 2008 року N 360

Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила перетинання державного кордону громадянами України (додаються).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України

 
І. ДОЦЕНКО


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 1995 р. N 57

ПРАВИЛА
перетинання державного кордону громадянами України


1. Ці Правила з урахуванням вимог Законів України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про державний кордон України" і "Про Державну прикордонну службу України", Митного кодексу України, інших законодавчих актів України визначають порядок перетинання громадянами України державного кордону.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

2. Перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) за документами на право виїзду з України і в'їзду в Україну:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногромадянський закордонний паспорт);

2) дипломатичний паспорт;

3) службовий паспорт;

4) проїзний документ дитини;

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу.

Перетинання державного кордону власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які прямують на територію країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", здійснюється у пунктах пропуску за наявності у них страхового сертифіката "Зелена Картка".

(пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 962,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим)

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість перелічених документів можуть використовуватися інші документи на право виїзду з України і в'їзду в Україну.

У разі втрати громадянином, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами України, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається консульською установою України за кордоном.

21. Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними.

(Правила доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 932) 

22. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;

коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;

3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

(Правила доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 932) 

23. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

(Правила доповнено пунктом 23 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 932) 

3. Документ на право виїзду з України і в'їзду в Україну (посвідчення особи на повернення в Україну) вважається дійсним, якщо він відповідає встановленому зразку, виданий правомочним на те органом і оформлений належним чином.

4. Громадянин ні з яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

5. В'їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які прямують через державний кордон, перебування у пункті пропуску та виїзд/вихід з нього здійснюється за документами на право виїзду з України і в'їзду в Україну (далі - паспорт).

6. У пункті пропуску громадяни, транспортні засоби, вантажі та інше їхнє майно підлягають прикордонному і митному контролю та контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення), а у відповідних випадках - також санітарно-карантинному, ветеринарному, фітосанітарному та екологічному контролю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей, іншим видам контролю, передбачених законодавством.

У разі ввезення на територію України або вивезення за її межі громадянами тварин, рослин, предметів тваринного і рослинного походження, токсичних і радіоактивних речовин, сировини та інших матеріалів митне оформлення може бути завершено лише після закінчення ветеринарного, фітосанітарного і екологічного контролю.

7. Прикордонний контроль передбачає перевірку у громадян паспортів, огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна і пропуск їх через державний кордон.

8. Для прикордонного контролю громадяни подають службовій особі контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби (далі - службова особа КПП) паспорти, а у разі потреби й інші документи, передбачені відповідними міжнародними договорами України (далі - інші документи).

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402,
від 17.04.2008 р. N 360)

У ході перевірки паспортів службові особи КПП з'ясовують наявність обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а у разі потреби проводять опитування громадян, які прямують через державний кордон, для з'ясування питань, пов'язаних з їх пропуском через державний кордон.

При наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;

2) діють неврегульовані аліменти, договірні чи інші невиконані зобов'язання;

3) проти нього порушено кримінальну справу;

4) він засуджений за вчинення злочину;

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості;

7) він підлягає призову на строкову військову службу;

8) на нього подано цивільний позов до суду;

9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції, - паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою КПП.

Тимчасове затримання паспорта чи його вилучення може бути оскаржено у судовому порядку.

Після закінчення перевірки службовою особою КПП у поданому громадянином паспорті або іншому документі проставляється позначка "Виїзд" ("В'їзд") і паспорт або інший документ повертається громадянину.

Позначка "В'їзд" також проставляється у посвідченні особи на повернення в Україну.

На підставі особистого звернення громадянина в пункті пропуску позначка "Виїзд" ("В'їзд") в паспорті не проставляється або проставляється в іншому документі.

Порядок проставлення та форма позначки "Виїзд" ("В'їзд") визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

(абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий пункту 8 замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 360) 

9. Службові особи КПП у разі потреби можуть здійснювати повторну перевірку документів громадян, які прямують через державний кордон.

10. Використання підроблених або чужих паспортів тягне за собою їх обов'язкове вилучення. Такі документи надсилаються органу, який його видав, якщо інше не встановлено законодавством.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

11. Паспорти перевіряються, як правило, в спеціальних кабінах (кабінах паспортного контролю), встановлених на міжнародних вокзалах або на смугах руху транспорту, а також вони можуть перевірятися у контрольних павільйонах, службових приміщеннях пунктів пропуску чи безпосередньо в транспортних засобах закордонного прямування.

12. Прикордонний контроль здійснюється:

у разі виїзду з України - після завершення всіх необхідних видів контролю;

у разі в'їзду в Україну - перед проведенням інших видів контролю.

13. Зміст, засоби й методи прикордонного, митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контролю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей та контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення), порядок їх здійснення встановлюються нормативними актами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстрованими в Мінюсті, а в частині забезпечення життя і здоров'я людини - також погодженими з МОЗ, відповідно до законодавства України, цих Правил і актів міжнародних організацій.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. N 1758)

14. Загальний час прикордонного та інших видів контролю не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом (графіками) їх руху.

Якщо під час здійснення прикордонного або інших видів контролю виявлено порушення, час стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску може бути збільшено до прийняття рішення про пропуск громадян, з боку яких вчинено порушення, та транспортних засобів, у яких вони прямували.

15. У приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які пройшли перед вибуттям за кордон прикордонний контроль, а також у приміщення (на місце) та транспортні засоби, в яких перебувають пасажири, які прибули з-за кордону і не пройшли такий контроль, вхід іншим особам забороняється без дозволу службових осіб КПП.

16. Посадка громадян (пасажирів) у транспортні засоби, що прямують через державний кордон, а також завантаження (вивантаження) багажу та іншого майна проводиться тільки з дозволу службових осіб КПП і митних органів, якщо це не заборонено іншими контролюючими органами.

17. Випуск транспортних засобів з пункту пропуску здійснюється тільки з дозволу службових осіб КПП.

18. Громадяни (пасажири) і обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування на вимогу службових осіб КПП та інших контрольних служб надають для огляду купе, каюти, службові приміщення, агрегати, транспортні засоби і вантажі.

19. Громадяни (пасажири) та обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування мають право:

бути присутніми під час огляду купе, кают, транспортних засобів і вантажів, що їм належать, а також відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать, для експрес-аналізу відповідними контрольними службами;

отримувати від службових осіб КПП та інших контрольних служб роз'яснення у разі відмови їм у пропуску через державний кордон, а у разі вилучення паспорта - копії протоколу про їх вилучення з відповідним обгрунтуванням.

20. Адміністрація міжнародних вокзалів та обслуговуючий персонал транспортних засобів організують і вживають своєчасних заходів до оповіщення та підготовки пасажирів закордонного прямування для проходження прикордонного, митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контролю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей, контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення) та інших видів контролю.

21. Виконання законних вимог службових осіб КПП та інших контрольних служб у пунктах пропуску обов'язкове для усіх громадян, які прямують через державний кордон.

22. Громадяни, які намагаються перетнути державний кордон з порушенням порядку, встановленого цими Правилами, підлягають затриманню відповідно до чинного законодавства України.

______________ 
 
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

2 дипломатичний паспорт iconСодержание программы Раздел Административное право Раздел 2 Административный...
Административное право, административный процесс, согласно Номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной Приказом...

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт культурной жизни

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт учебного кабинета истории и обществознания

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт специальности
Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия

2 дипломатичний паспорт icon1. Общие сведения о районе
Унифицированный туристский паспорт Пудожского муниципального района Республики Карелия

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт района
Председатель районного Совета народных депутатов – Виктор Петрович Цыбров, избран в 2012 году

2 дипломатичний паспорт iconКамчатский край паспорт муниципального образования
Краткая историко-географическая характеристика петропавловск-камчатского городского округа

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт культурной жизни
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 апреля 1946 года образована Кенигсбергская область в составе рсфср

2 дипломатичний паспорт iconИнвестиционный паспорт города Челябинска
Демографическая ситуация, трудовые ресурсы, занятость населения, доходы и уровень жизни населения

2 дипломатичний паспорт iconПаспорт специальности
Предмет и метод теории права и государства. Место в системе юридических наук. Онтология и гносеология права


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск